Πεζά

Ποίηση-Μύθια

Ο Dali & Εγώ

Θέατρο-Διάλογοι

Δοκίμια

Σχόλια-Αρθρα

Λαογραφικά

Ενδιαφέροντες

Κλασσικά

Αρχαία Ελλ Γραμμ

Διασκέδαση

Πινακοθήκη

Εικαστικά

Παγκ. Θέατρο

Ινφ-Σχολ-Επικοιν.

Φανταστικό

Ερ. Λογοτεχνία

Γλυπτική

 
 

Αρχαία Ελλ Γραμμ 

Βαβυλωνιακή Προέλευση 17ος π. Χ. αι.: Κοσμογονία Enûma Eliš

                  Γενικά

     Οι 7 πήλινες πινακίδες Enûma Eliš ανακαλύφθηκαν 1η φορά το 1849 απ' το Βρετανό αρχαιολόγο Austen Henry Layard στη "Βιβλιοθήκη Ασουρμπανιμπάλ" στη Μοσούλη του Ιράκ. Ήταν σε άσχημη κατάσταση και τα λίγα θραύσματα που ήταν δυνατό να μεταφραστούν δημοσιεύτηκαν από τον Άγγλο ασσυριολόγο George Smith το 1876 στο βιβλίο του "The Chaldean account of Genesis". Στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του που παρουσιάζει τη μετάφραση των θραυσμάτων, κάνει παραλληλισμούς και συγκρίσεις με το κείμενο της εβραϊκής Γένεσης.
     Η Enûma Eliš αποτελείται από 1094 στίχους με μέσο όρο 12 χαρακτήρες ανά στίχο κι είναι γραμμένη σε σφηνοειδή γραφή σε 7 πήλινες πινακίδες. Απ' αυτούς οι 30 είναι σχεδόν εντελώς κατεστραμμένοι κι ελάχιστοι χαρακτήρες διαβάζονται. Αν κι οι πρώτες πινακίδες που βρέθηκαν το 1849 χρονολογούνται στον 7ο π.χ. αιώνα, θεωρείται πως το κείμενο πρωτοσυνέθεσαν οι Βαβυλώνιοι το νωρίτερο το 17ο π.Χ. αι. περίπου, αν και κάποιοι μελετητές θεωρούνε πιο πιθανό τον 12ο π.Χ. αι.
     Παρόλο που συχνά προσκολλάται ο χαρακτηρισμός  "έπος" στην Enûma
Eliš
, πρόκειται για τελετουργικό κείμενο που διαβαζότανε τη Βαβυλωνιακή
Πρωτοχρονιά. Γενικά το κείμενο περιγράφει τη βαβυλωνιακή θεογονία, τη
καταστροφή των αρχικών θεών από τους απογόνους τους, την άνοδο του θεού Μαρντούκ στη κορφή του πανθέου, τη δημιουργία του κόσμου και κλείνει με μια τελετουργική λίστα με τα 50 ονόματα του Μαρντούκ, μαζί με μια εντολή να μη ξεχαστούν (εξ ου κι η ετήσια ανάγνωση του κειμένου). Κρίμα που το περισσότερο από το κατεστραμμένο κομμάτι βρίσκεται στη περιγραφή της δημιουργίας του σύμπαντος στη 5η Πινακίδα (μόνη περίπτωση να συμπληρωθεί το κείμενο είναι να βρεθεί αντίγραφο της).
     Ο τίτλος του κειμένου "Enûma Eliš" (θα το βρείτε γραμμένο κι "Enuma
Elish
") προκύπτει από τις δύο πρώτες λέξεις του πρώτου στίχου και σημαίνει
"Όταν ψηλά". Δείγμα της προφοράς του αρχικού κειμένου μεταγεγραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες:

                    e-nu-ma e-liš la na-bu-ú šá-ma-mu
                    šap-liš am-ma-tum šu-ma la zak-rat
                    ZU-AB-ma reš-tu-ú za-ru-šu-un
                    mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-šú-un
                    A-MEŠ-šú-nu iš-te-niš i-ḫi-qu-ú-ma
                    gi-pa-ra la ki-is-su-ru su-sa-a la she-‘u-ú
                    e-nu-ma DINGIR DINGIR la šu-pu-u ma-na-ma


     Η παρακάτω μετάφραση της Enûma Eliš βασίζεται στην αγγλική μετάφραση του αρχαιολόγου Lambert απ’ ευθείας από τα Ακκαδικά, από το βιβλίο του "Enuma Eliš The Babylonian Epic Οf Creation" του 1966. Αγγλικές μεταφράσεις της υπάρχουν αρκετές κι αντικατοπτρίζουν τους αντίστοιχους μεταφραστές τους. Η συγκεκριμένη είναι από τις πιο πρόσφατες. Για την ακρίβεια, το κείμενό του αποτελεί συγκερασμό των 3 κυρίων συλλογών ανακαλυφθέντων σπαραγμάτων της Enûma Eliš, αρκετών να αποκαταστήσουν σχεδόν ολόκληρο το κείμενο, εκτός τη μεγάλη φθορά της 5ης πινακίδας.

    1. Τα ευρήματα των βρεττανικών ανασκαφών στη Νινευί
    2. Τα ευρήματα των βρεττανο-αμερικανικών ανασκαφών στη Κις
    3. Τα ευρήματα των γερμανικών ανασκαφών στην Ασσούρ

     Στο τέλος υπάρχει γλωσσάρι για κάποιες άγνωστες λέξεις.

==============================================

==============================================

============================================

                                       Μετάφραση
________________________________________

               Πινακίδα I

  1 Όταν πάνω οι ουρανοί δεν υπήρχαν
  2 Κι η γη κάτω ακόμα δεν είχε εμφανιστεί
  3 Υπήρχε ο Απσού, ο πρώτος στη σειρά, ο γεννήτοράς τους,
  4 Κι η δημιουργός Τιαμάτ, που τα γέννησε όλα.
  5 Είχαν αναμείξει τα νερά τους μαζί
  6 Προτού να σχηματιστούν τα λιβάδια κι εμφανιστούν οι καλαμιές
  7 Όταν κανένας από τους θεούς δεν είχε σχηματιστεί
  8 Ή υπήρχε ακόμα, όταν δεν είχαν αποφασιστεί ακόμη μοίρες,
  9 Οι θεοί δημιουργήθηκαν μέσα τους:
 10 Ο Λαχμού κι η Λαχαμού σχηματίστηκαν και δημιουργήθηκαν.
 11 Ενώ αναπτύσσονταν και μεγάλωναν σε ανάστημα
 12 Δημιουργήθηκαν ο Ανσάρ κι η Κισάρ, που ήταν ανώτεροί τους.
 13 Μάκραιναν οι μέρες τους κι αυξάνονταν τα χρόνια τους.
 14 Ο Άνου, ο υιός τους, μπορούσε να συναγωνιστεί τους γονείς του.
 15 Ο Άνου, ο υιός, ήταν ισάξιος του Ανσάρ,
 16 Κι ο Άνου γέννησε τον Νούντιμμουντ, ισάξιο με τον εαυτό του.
 17 Ο Νούντιμμουντ ήταν υπέρμαχος των πατέρων του:
 18 Βαθιά οξυδερκής, σοφός και ρωμαλέος
 19 Πολύ δυνατότερο από το γεννήτορα του πατέρα του, τον Ανσάρ
 20 Δεν είχε κανέναν ισάξιο μεταξύ των θεών, των αδερφών του.
 21 Τα θεϊκά αδέλφια συγκεντρώθηκαν,
 22 Οι φωνές τους δυνάμωσαν και προκάλεσαν αναταραχή στην Τιαμάτ.
 23 Εκνεύρισαν την Τιαμάτ
 24 Κι ο χορός τους σκόρπισε αναστάτωση στην Αντουρούνα.
 25 Ο Απσού δεν μείωσε τη φασαρία τους,
 26 Κι η Τιαμάτ ήταν σιωπηλή όταν [αποφάσισε] να τους αντιμετωπίσει.
 27 Η συμπεριφορά τους δεν της ήταν αρεστή,
 28 Αλλά αν και η συμπεριφορά τους δεν ήταν καλή, ήθελε να τους λυπηθεί
          [και να τους χαρίσει τη ζωή].
 29 Αμέσως μετά ο Απσού, ο γεννήτορας των μεγάλων θεών,
 30 Κάλεσε τον Μούμμου, το βεζύρη του, και του είπε,
 31 -"Βεζύρη Μούμμου, που ικανοποιείς τις επιθυμίες μου,
 32 Έλα, ας πάμε στην Τιαμάτ!"
 33 Πήγαν κι έκατσαν μπροστά από την Τιαμάτ,
 34 Καθώς συζητούσαν για τους θεούς, τους υιούς τους.
 35 Ο Απσού άνοιξε το στόμα του
 36 Κι απευθύνθηκε στην Τιαμάτ
 37 -"Η συμπεριφορά τους με δυσαρεστεί
 38 Και δεν μπορώ να ξεκουραστώ τη μέρα ή να κοιμηθώ τη νύχτα.
 39 Θα καταστρέψω και θα διαλύσω τον τρόπο ζωής τους
 40 Ώστε να βασιλέψει ησυχία και να μπορούμε να κοιμηθούμε."
 41 Όταν η Τιαμάτ το άκουσε αυτό
 42 Θύμωσε και φώναξε στο σύζυγό της,
 43 Φώναξε θλιμμένη, συγκρατώντας την αγανάκτησή της,
 44 Θρηνούσε για το κακό (που σχεδιαζόταν),
 45 -“Πώς μπορούμε να καταστρέψουμε ό,τι γεννήσαμε;
 46 Αν  η συμπεριφορά τους μας θλίβει, ας επιβάλουμε πιότερη πειθαρχία
                                                                                             σπλαχνικά."
 47 Ο Μούμμου άρχισε να μιλάει συμβουλευτικά προς τον Απσού
 48 Η συμβουλή του Μούμμου ήταν (ως από) ατίθασο βεζύρη
 49 -“Κατέστρεψέ, ω πατέρα μου, την άνομη ζωή τους,
 50 Για να μπορείς να ξεκουραστείς τη μέρα και να κοιμηθείς τη νύχτα!”
 51 Ο Απσού ευχαριστήθηκε, το πρόσωπό του έλαμψε
 52 Γιατί είχε σχεδιάσει κακό κατά των θεών, των υιών του.
 53 Ο Μούμμου τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό του Απσού,
 54 Έκατσε στα γόνατά του φιλώντας τον.
 55 Αυτό που σχεδιάσανε στη σύναξή τους
 56 Μαθεύτηκε από τους θεούς, τους υιούς τους.
 57 Το άκουσαν οι θεοί και τρελάθηκαν από την ανησυχία.
 58 Κατελήφθησαν από σιγή και καθήσαν σιωπηλοί...
 59 Ο Έα, που υπερτερούσε στη γνώμη, ο ικανός και ο πολυμαθής,
 60 Ο Έα, που γνωρίζει τα πάντα, κατάλαβε τα κόλπα τους.
 61 Το σχεδίασε και το έκανε να συμπεριλαμβάνει τα πάντα,
 62 Το εκτέλεσε με επιδεξιότητα ως υπέρτατο το αγνό του ξόρκι.
 63 Το απήγγειλε και το έριξε στα νερά,
 64 Έχυσε ύπνο πάνω του και κοιμότανε βαθιά.
 65 Έριξε τον Απσού σε βαθύ ύπνο καθώς έχυνε ύπνο,
 66 Και ο Μούμμου, ο σύμβουλος, είχε μείνει άφωνος με ανησυχία.
 67 Έσχισε τα εντόσθια (του Απσού), έβγαλε με βία το στέμμα του,
 68 Αφαίρεσε την αύρα του και τη φόρεσε αυτός.
 69 Έδεσε τον Απσού και τον σκότωσε
 70 Τον Μούμμου τον φυλάκισε και του συμπεριφέρθηκε άσχημα.
 71 Τοποθέτησε την κατοικια του επάνω στον Απσού,
 72 Κι άρπαξε τον Μούμμου, κρατώντας στο χέρι το σχοινί με τον κρίκο
                                                    [που ήταν περασμένος στη μύτη του].
 73 Αφού ο Έα είχε δέσει και σφάξει τους εχθρούς του,
 74 κι είχε πετύχει νίκη κατά των εχθρών του,
 75 Αναπαύθηκε ήσυχα στο θάλαμό του,
 76 Τον ονόμασε [το θάλαμο] Απσού, του οποίου τους ιερούς τόπους καθόρισε,
 77 Έπειτα έστησε την κατοικία του μέσα του,
 78 Κι ο Έα και η Νταμκίνα, η σύζυγός του, κάθησαν στη μεγαλοπρέπεια.
 79 Στο θάλαμο των πεπρωμένων, στο δωμάτιο των αρχέτυπων,
 80 Ο σοφότερος των σοφών, ο σοφός των θεών, ο Μπελ συνελήφθη.
 81 Στον Απσού γεννήθηκε ο Μαρντούκ,
 82 Στον αγνό Απσού γεννήθηκε ο Μαρντούκ.
 83 Γεννήθηκε από τον πατέρα του, τον Έα,
 84 Ετίχθη από τη μητέρα του, τη Νταμκίνα.
 85 Βύζαξε τα στήθη από θεές,
 86 Μια μαία τον μεγάλωσε και τον έκανε τρομερό.
 87 Το σώμα του ήταν καλά σχηματισμένο, η ματιά ήταν αστραφτερή,
 88 Έγινε μεγάλος άντρας, ήταν πανίσχυρος από την αρχή.
 89 Ο Άνου, ο γεννήτορας του πατέρα του, τον είδε,
 90 Αγαλλίασε και χαμογέλασε, η καρδιά του γέμισε χαρά.
 91 Ο Άνου τον έκανε τέλειο: Η θεϊκότητά του ήταν εκπληκτική,
 92 Κι έγινε αγέρωχος, ξεπερνώντας τους με τις ιδιότητές του.
 93 Τα μέλη του ήταν αδιανόητα υπέροχα,
 94 Αδύνατον να συλληφθούν με το μυαλό δύσκολο ακόμα να τα κοιτά κανείς.
 95 Τέσσερα ήταν τα μάτια του, τέσσερα τα αυτιά του,
 96 Φλόγα πεταγότανε όταν κουνούσε τα χείλη του.
 97 Τα τέσσερα αυτιά του μεγάλωσαν,
 98 Και τα μάτια του ομοίως “ρουφούσανε” τα πάντα.
 99 Η κορμοστασιά του ήταν ψηλή κι ανώτερη συγκριτικά με άλλους θεούς,
100 Τα άκρα του υπερείχαν, η φύση του ήταν ανώτερη.
101 “Μαριούτου, Μαριούτου
102 Ο Υιός, ο θεός του Ήλιου, ο θεός του Ήλιου των θεών’
103 Ήταν ντυμένος με αύρα των 10 Θεών, τόσο θαυμαστή ήταν η δύναμή του,
104 Τα Πενήντα Δέη είχαν τοποθετηθεί επάνω του.
105 Ο Άνου σχημάτισε και γέννησε τους τέσσερις ανέμους,
106 Τους έδωσε σ’αυτόν, “Ω υιέ μου, ας τους να φυσάνε!”
107 Δημιούργησε σκόνη και έβαλε μια θύελλα να την οδηγεί,
108 Έφτιαξε ένα κύμα για να προκαλέσει αναταραχή στην Τιαμάτ.
109 Η Τιαμάτ σάστισε, μέρα και νύχτα ήταν σε αλλόφρονα κατάσταση.
110 Οι θεοί δεν ξεκουράζονταν ...
111 Στο μυαλό τους σχεδιάζανε κακό,
112 Και απευθύνθηκαν στην μητέρα τους, την Τιαμάτ,
113 “Όταν ο Απσού, ο σύζυγός σου, σκοτώθηκε,
114 Εσύ δεν πήγες στο πλευρό του, αλλά κάθησες αθόρυβα.
115 Οι τέσσερις φοβεροί άνεμοι έχουν φτιαχτεί
116 Για να σου προκαλέσουν σύγχηση και εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.
117 Δε σκέφτηκες καθόλου τον Απσού, το σύζυγό σου,
113 Ούτε τον Μούμμου, που είναι φυλακισμένος.
114 Εσύ δεν πήγες στο πλευρό του, αλλά κάθησες αθόρυβα.
115 Οι τέσσερις φοβεροί άνεμοι έχουν φτιαχτεί
116 Για να σου προκαλέσουν σύγχηση και εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.
117 Δε σκέφτηκες καθόλου τον Απσού, το σύζυγό σου,
118 Ούτε τον Μούμμου, που είναι φυλακισμένος. Τώρα κάθεσαι μόνη σου.
119 Από εδώ και πέρα θα βρίσκεσαι σε αλλόφρονα ανησυχία!
120 Κι όσο για μας, που δε μπορούμε να ξεκουραστούμε, δε μας αγαπάς!
121 Σκέψου το πρόβλημά μας, τα μάτια μας είναι κούφια [από την αϋπνία]
122 Σπάσε τον ακίνητο ζυγό, ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε
123 Κάνε πόλεμο, πάρε εκδίκηση γι’αυτούς!
124 [ . . ] . . . . μείωσε στο τίποτα!
125 Η Τιαμάτ άκουσε, τα λόγια την ευχαρίστησαν,
126 (Είπε,) “Ας φτιάξουμε δαίμονες, [όπως εσείς με] συμβουλέψατε.”
127 Οι θεοί συγκεντρώθηκαν μέσα της
128 Συνέλαβαν [κακό] κατά των θεών, των γεννητόρων τους.
129 Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ,
130 Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα
131 Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις,
132 Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση.
133 Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα,
134 Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά.
135 Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . .
136 Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους.
137 Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος,
138 Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς.
139 (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος,
140 Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν”
141 Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα
142 Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό,
143 Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο
144 Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη.
145 Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.
146 Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος.
147 Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της,
148 Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους.
149 Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής,
150 Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης,
151 Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση,
152 Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο,
153 "Έριξα ξόρκι για σέ και σ' ανύψωσα πάνω απ' όλους στη στρατιά των θεών,
154 Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών.
155 Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός,
156 Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλους τους Ανουννάκι."
157 Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του,
158 "Η εντολή σου δε μπορεί να αλλαχθεί ας είναι τα λόγια σου σταθερά.”
159 Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας,
160 Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της:
161 “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς,
162 Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα”

                          Πινακίδα II

   1 Η Τιαμάτ συγκέντρωσε τη δημιουργία της
   2 Κι οργάνωσε μάχη ενάντια στους θεούς, τους απογόνους της.
   3 Από κείνο το σημείο και μετά η Τιαμάτ σχεδίαζε κακό εξαιτίας του Απσού
   4 Μαθεύτηκε από τον Έα ότι είχε οργανώσει τη σύγκρουση.
   5 Ο Έα άκουσε το για το ζήτημα,
   6 Έπεσε σε σιωπή στο δωμάτιό του κι έμεινε ακίνητος.
   7 Αφού το συλλογίστηκε καλά και ο θυμός του καταλάγιασε
   8 Κατεύθυνε τα βήματά του προς τον Ανσάρ τον πατέρα του.
   9 Βρέθηκε ενώπιον του πατέρα του, του γεννήτορά του, του Ανσάρ,
 10 Και του διηγήθηκε τα πάντα για τα σχέδια της Τιαμάτ.
 11 "Ω πατέρα μου, η Τιαμάτ η μητέρα μας έχει συλλάβει ένα μίσος για εμάς
 12 Έχει φτιάξει μια στρατιά με το άγριο μένος της.
 13 Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή
 14 Ακόμα κι εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της
 15 Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ,
 16 Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα
 17 Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις,
 18 Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση.
 19 Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα,
 20 Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά.
 21 Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . .
 22 Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους.
 23 Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος,
 24 Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς.
 25 "Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος,
 26 Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν”
 27 Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα
 28 Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό,
 29 Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο
 30 Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη.
 31 Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.
 32 Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος.
 33 Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της,
 34 Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους.
 35 Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής,
 36 Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης,
 37 Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση,
 38 Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο,
 39 "Έριξα ξόρκι για σέ και σ' ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών,
 40 Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών.
 41 Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός,
 42 Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλους τους Ανουννάκι.”
 43 Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του,
 44 "Η εντολή σου δε μπορεί να αλλαχθεί, ας είναι τα λόγια σου σταθερά.”
 45 Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας,
 46 Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της:
 47 "Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς,
 48 Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα”
 49 Ο Ανσάρ άκουσε, το ζήτημα τον προβλημάτισε βαθειά
 50 Κραύγασε “Αλίμονο!” και δάγκωσε το χείλος του.
 51 Η καρδιά του ήταν οργισμένη, το μυαλό του δεν μπορούσε να ηρεμήσει.
 52 Πάνω από τον Έα τον υιό του η κραυγή του άρχισε να σταματάει.
 53 "Ω υιέ μου, εσύ που προκάλεσες τον πόλεμο,
 54 Ανάλαβε την ευθύνη για ότι μόνος σου έκανες!
 55 Εσύ κίνησες και σκότωσες τον Απσού,
 56 Κι όσο για την Τιαμάτ, που εσύ εξόργισες, πού βρίσκεται ο ίσος της;”
 57 Ο οργανωτής του συμβουλίου, ο σοφός πρίγκηπας,
 58 Ο δημιουργός της σοφίας, ο θεός Νούντιμμουντ
 59 Με λόγια καθησυχαστικά και με ήρεμο τρόπο
 60 Απαλά απάντησε [στον] πατέρα του Ανσάρ
 61 "Ω πατέρα μου, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο,
 62 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις,
 63 Ανσάρ, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο,
 64 Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις,
 65 Θέλω να σου πω κάτι, ηρέμησε για χάρη μου για μια στιγμή
 66 Και συλλογίσου πως έκανα μια πράξη για να βοηθήσω.
 67 Πριν σκοτώσω τον Απσού
 68 Ποιος θα μπορούσε να είχε προβλέψει την τωρινή κατάσταση;
 69 Πριν τον τελειώσω γρήγορα
 70 [Πώς να ήξερα] ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν τον κατέστρεφα;
 71 Ο Ανσάρ άκουσε, τα λόγια τον ευχαρίστησαν.
 72 Η καρδιά του ηρεμούσε μιλώντας στον Έα,
 73 "Ω υιέ μου, οι πράξεις σου είναι αντάξιες ενός θεού,
 74 Είσαι ικανός για άγριο, αμίμητη επίθεση . . [ . . . ]
 75 Έα, οι πράξεις σου είναι αντάξιες ενός θεού,
 76 Είσαι ικανός για άγρια, αμίμητη επίθεση . . [ . . . ]
 77 Πήγαινε στην Τιαμάτ και κατεύνασε την επίθεσή της,
 78 [ . . . ] . . . την οργή της με το ξόρκι [σου]”
 79 Άκουσε το λόγο του Ανσάρ, του πατέρα του,
 80 Πήρε το δρόμο προς εκείνη, προχώρησε στην οδό προς εκείνη.
 81 Πήγε, κατάλαβε τα κόλπα της Τιαμάτ,
 82 [Στάματησε],έμεινε σιωπηλός και γύρισε πίσω.
 83 Βρέθηκε ενώπιον του μεγαλοπρεπούς Ανσάρ
 84 Του απευθύνθηκε με μεταμέλεια,
 85 "[Ω πατέρα μου,] οι πράξεις της Τιαμάτ είναι πολύ ισχυρές για μένα.
 86 Κατάλαβα το σχέδιό της και το ξόρκι [μου] δεν ήταν αντάξιό του.
 87 Η δύναμή της είναι μεγάλη, είναι γεμάτη δέος,
 88 Είναι συνολικά πολύ δυνατή, κανείς δε μπορεί να την αντιμετωπίσει.
 89 Η πολύ δυνατή κραυγή της δε μειώθηκε,
 90 [Φοβήθηκα] από την κραυγή της και επέστρεψα.
 91 [Πατέρα μου], μη χάνεις την ελπίδα, στείλε ένα δεύτερο άτομο εναντίο της.
 92 Αν κι η δύναμη μιας γυναίκας είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι ίση με ενός άνδρα.
 93 Σκόρπισε τους ακολούθους της, διέλυσε τα σχέδιά της
 94 Πριν μας πιάσει στα χέρια της.”
 95 Ο Ανσάρ κραύγασε με έντονη οργή,
 96 Απευθυνόμενος στον υιό του τον Άνου,
 97 "Ω τιμημένε υιέ, ήρωα, μαχητή,
 98 Που η δύναμή σου είναι τεράστια, που η επίθεσή σου ακατανίκητη
 99 Βιάσου και πήγαινε μπροστά στην Τιαμάτ,
100 Κατεύνασε την οργή της, ώστε να γαληνέψει η καρδιά της
101 Αν δεν ακούσει τα λόγια σου,
102 Απεύθυνέ της λόγια ικεσίας για να κατευναστεί.”
103 Άκουσε τα λόγια του Ανσάρ, του πατέρα του,
104 Πήρε το δρόμο προς εκείνη, προχώρησε στην οδό προς εκείνη.
105 Ο Άνου πήγε, κατάλαβε τα κόλπα της Τιαμάτ,
106 Στάματησε, έμεινε σιωπηλός και γύρισε πίσω.
107 Βρέθηκε ενώπιον του μεγαλοπρεπούς Ανσάρ
108 Του απευθύνθηκε με μεταμέλεια,
109 "Ω πατέρα μου, [οι πράξεις] της Τιαμάτ είναι πολύ [ισχυρές] για μένα.
110 Κατάλαβα το σχέδιό της και το [ξόρκι] μου δεν ήταν [αντάξιό] του.
111 Η δύναμή της είναι μεγάλη, είναι γεμάτη δέος,
112 Είναι συνολικά πολύ δυνατή, κανείς [δε μπορεί να την αντιμετωπίσει.]
113 Η πολύ δυνατή κραυγή της δε μειώθηκε,
114 Φοβήθηκα από την κραυγή της και επέστρεψα.
115 Ω πατέρα μου, μην χάνεις την ελπίδα, στείλε ένα άλλο άτομο εναντίον της.
116 Αν κι η δύναμη μιας γυναίκας είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι ίση με ενός άνδρα.
117 Σκόρπισε τους ακολούθους της, διέλυσε τα σχέδιά της,
118 Πριν μας πιάσει στα χέρια της.”
119 Ο Ανσάρ έπεσε σε σιγή κοιτώντας το έδαφος,
120 Έκανε νόημα στον Έα κουνώντας το κεφάλι του.
121 Οι Ιγκίγκι και όλοι οι Ανουννάκι είχαν συγκεντρωθεί,
122 Έκατσαν σιωπηλοί με σφιγμένα τα χείλη.
123 Κανείς θεός δεν ήθελε να αντιμετωπίσει . . [ . . ]
124 Θα αντιμετώπιζε την Τιαμάτ . . . . [ . . ]
125 Όμως ο Κύριος Ανσάρ, ο πατέρας των μεγάλων θεών,
126 Ήταν θυμωμένος στην καρδιά του και δεν κάλεσε κανέναν [για ακρόαση]
127 Τον πανίσχυρο υιό, τον εκδικητή του πατέρα του,
128 Που σπεύδει στον πόλεμο, τον μαχητή Μαρντούκ
129 ο Έα τον κάλεσε στα ιδιαίτερά του διαμερίσματα
130 Για να του εξηγήσει τα σχέδιά του.
131 "Ω Μάρντουκ, συμβούλεψε, άκουσε τον πατέρα σου.
132 Είσαι ο υιός μου, που πολύ με ευχαριστείς,
133 Πήγαινε με σεβασμό ενώπιον του Ανσάρ,
134 Μίλα, πάρε θέση, κατεύνασέ τον με το βλέμμα σου.”
135 Ο Μπελ χάρηκε με τα λόγια του πατέρα του,
136 Πλησίασε και στάθηκε ενώπιον του Ανσάρ
137 Ο Ανσάρ τον είδε, η καρδιά του γέμισε με ικανοποίηση,
138 Φίλησε τα χείλη του και έδιωξε τον φόβο του.
139 "[Ω πατέρα] μου, μη σιωπάς, αλλά μίλησε,
140 Θα πάω και θα πραγματοποιήσω τις επιθυμίες σου!
141 "[Ω Ανσάρ,] μη σιωπάς, αλλά μίλησε,
142 Θα πάω και θα πραγματοποιήσω τις επιθυμίες σου!
143 Ποιος τράβηξε τα όπλα του εναντίον σου;
144 Κι η Τιαμάτ, που είναι γυναίκα, θα σου επιτεθεί με τα όπλα της;
145 [“Ω πατέρα μου], γεννήτορα, να χαίρεσαι και να είσαι ευτυχής,
146 Σύντομα θα πατάς στο λαιμό της Τιαμάτ!
147 [Ω Ανσάρ], γεννήτορα, να χαίρεσαι και να είσαι ευτυχής,
148 Σύντομα θα πατάς στο λαιμό της Τιαμάτ!”
149 [“Πήγαινε,] ω υιέ μου, κάτοχε όλης της γνώσης,
150 Κατεύνασε την Τιαμάτ με το αγνό σου ξόρκι.
151 Οδήγησε το άρμα της καταιγίδας χωρίς καθυστέρηση,
152 Και με [ . . ] που δεν μπορεί να αποκρουστεί εκδίωξέ την”
153 Ο Μπελ χάρηκε με τα λόγια του πατέρα του,
154 Με ευτυχή καρδιά απευθύνθηκε στον πατέρα του,
155 "Ω κύριε των θεών, Πεπρωμένο των μεγάλων θεών,
156 Αν γίνω ο εκδικητής σου,
157 Αν [καταφέρω να] δέσω την Τιαμάτ και να προστατεύσω [τη ζωή σου],
158 Συγκάλεσε συμβούλιο και διακήρυξε για μένα ένα λαμπρό πεπρωμένο.
159 Καθίστε, όλοι σας, στο Ουπσουκκινάκκου με χαρά,
160 Κι άφησε εμένα, με τη φωνή μου, να ορίζω πεπρωμένα αντί για σένα.
161 Ό,τι προκαλώ δεν πρέπει να αλλάζεται,
162 Ούτε οι εντολές μου να ακυρώνονται ή να αλλάζονται.”

                       Πινακίδα III

1    Ο Ανσάρ άνοιξε το στόμα του2    Και απευθύνθηκε στον Κάκα, το βεζύρη του,3    “Ω Βεζύρη Κάκα, που ικανοποιείς τις επιθυμίες μου,4    Θα σε στείλω στον Λαχμού και τη Λαχαμού.5    Είσαι ικανός στο [να κάνεις] ερωτήσεις, πολυμαθής στην αγόρευση.
6    Κάνε ώστε οι θεοί, οι πατέρες μου, να έρθουν ενώπιόν μου.
7    Κάνε να έρθουν όλοι οι θεοί,
8    Να καθήσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν.
9    Να φάνε σιτάρι, να πιούνε μπύρα,
10    Να διακηρύξουν το πεπρωμένο για τον Μαρντούκ τον εκδικητή τους.
11    Πήγαινε, φύγε, Κάκα, στάσου ενώπιόν τους,12    Και επανάλαβέ τους όλα όσα σου πω:
13    “Ο Ανσάρ, ο υιός σας, με έστειλε,14    Για να σας εξηγήσω τα σχέδιά του.

15    “Μ’αυτό τον τρόπο η Τιαμάτ η μητέρα μας έχει συλλάβει ένα μίσος για εμάς
16    Έχει φτιάξει μια στρατιά με το άγριο μένος της.
17    Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή
18    Ακόμα και εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της
19    Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ,20    Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα
21    Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις,
22    Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση.
23    Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα,24    Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά.
25    Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . .
26    Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους.
27    Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος,
28    Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς.
29    (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος,
30    Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν”
31    Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα
32    Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό,
33    Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο
34    Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη.
35    Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.
36    Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος.
37    Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της,
38    Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους.39    Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής,
40    Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης,
41    Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση,
42    Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο,
43    “Έριξα ένα ξόρκι για σένα και σε ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών,
44    Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών.
45    Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός,
46    Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλο το Ανουννάκι.”47    Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του,
48    (Λέγοντας) “Η εντολή σου δεν μπορεί να αλλαχθεί• ας είναι τα λόγια του στόματός σου σταθερά.”
49    Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας,
50    Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της:
51    “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς,
52    Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα”
53    Έστειλα τον Άνου, αλλά δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει.
54    Ο Νούντιμμουντ φοβήθηκε και αποσύρθηκε55    Ο Μαρντούκ, ο σοφός των θεών, ο υιός σας, προσφέρθηκε,
56    Είναι αποφασισμένος να συναντήσει την Τιαμάτ.57    Μου μίλησε και μου είπε,
   

58    ”Αν γίνω ο εκδικητής σου,
59    Αν [καταφέρω να] δέσω την Τιαμάτ και να προστατεύσω [τη ζωή σου],
60    Συγκάλεσε συμβούλιο και διακήρυξε για μένα ένα λαμπρό πεπρωμένο.
61    Καθίστε, όλοι σας, στο Ουπσουκκινάκκου με χαρά,62    Και άφησε εμένα, με τη φωνή μου, να ορίζω πεπρωμένα αντί για σένα.
63    Ό,τι προκαλώ δεν πρέπει να αλλάζεται,
64    Ούτε οι εντολές μου να ακυρώνονται ή να αλλάζονται.”
65    Γρήγορα, διακηρύξτε το πεπρωμένο του χωρίς καθυστέρηση,
66    Ώστε να μπορέσει να πάει και να αντιμετωπίσει τον ισχυρό εχθρό σας.”
67    Ο Κάκα πήγε. Κατεύθυνε τα βήματά του68    Προς τον Λαχμού και τη Λαχαμού, τους θεούς πατέρες του.
69    Έπεσε μπρούμυτα, φίλησε το έδαφος μπροστά τους,
70    Σηκώθηκε, στάθηκε όρθιος και τους είπε,

71    “Όλοι οι θεοί έχουν στραφεί σ’αυτή
72    Ακόμα και εκείνοι που εσείς γεννήσατε παίρνουνε το μέρος της
73    Αυτοί . . . . . και πήραν το μέρος της Τιαμάτ,74    Κάναν άγρια σχέδια, ακοίμητοι μέρα και νύχτα
75    Με όρεξη για μάχη, οργισμένοι, θυελλώδεις,
76    Έστησαν έναν στρατό για να προκαλέσουν σύγκρουση.
77    Η Μητέρα Χούμπουρ, που δημιουργεί τα πάντα,78    Προμήθευσε ανίκητα όπλα και γέννησε γιγάντια ερπετά.
79    Είχαν κοφτερά δόντια, ήταν δίχως έλεος . . . .
80    Με δηλητήριο αντί για αίμα γέμισε τα σώματά τους.
81    Έντυσε τα φοβερά τέρατα με δέος,
82    Τα φόρτωσε με μία αύρα και τα έκανε σαν θεούς.
83    (Είπε,) “Όποιος τα βλέπει, ας πεθαίνει αδύναμος,
84    Είθε δαρκώς να ορμάνε εμπρός και ποτέ να μην οπισθοχωρούν”
85    Δημιούργησε την Ύδρα, το Δράκοντα, τον Τριχωτό Ήρωα
86    Το Μεγάλο Δαίμονα, τον Άγριο Σκύλο και τον Άνθρωπο-Σκορπιό,
87    Άγριους δαίμονες, τον Άνθρωπο-Ψάρι και τον Άνθρωπο-Ταύρο
88    Που φέρουνε όπλα δίχως έλεος, άφοβοι μπροστά στη μάχη.
89    Οι εντολές της ήταν τρομερές και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.
90    Συνολικά έφτιαξε έντεκα από εκείνο το είδος.
91    Μεταξύ των θεών, των υιών της, που αποτελούσαν το στρατό της,
92    Εξήρε τον Κίνγκου και τον ύψωσε ανάμεσά τους.93    Τη διοίκηση του στρατού, την κατεύθυνση της ορδής,
94    Το ποιος θα έφερε ποιο όπλο, την εκστρατεία, την έναρξη της σύγκρουσης,
95    Την πρώτη εξουσία στη μάχη, την υπέρτατη διοίκηση,
96    Την εμπιστεύτηκε σ’αυτόν και τον έβαλε σε ένα θρόνο,
97    “Έριξα ένα ξόρκι για σένα και σε ανύψωσα πάνω από όλους στη στρατιά των θεών,
98    Σου παρέδωσα τη διοίκηση όλων των θεών.
99    Είσαι πράγματι ένδοξος, ο σύζυγός μου, είσαι ξακουστός,
100    Είθε οι εντολές σου να επικρατήσουν σε όλο το Ανουννάκι.”101    Του έδωσε την Πινακίδα των Πεπρωμένων και την έδεσε στο στήθος του,
102    (Λέγοντας) “Η εντολή σου δεν μπορεί να αλλαχθεί• ας είναι τα λόγια του στόματός σου σταθερά.”
103    Αφού ο Κίνγκου υψώθηκε και απέκτησε τη δύναμη της βασιλείας,
104    Διακήρυξε τις μοίρες των θεών, των υιών της:
105    “Είθε τα λόγια του στόματός σας να υποτάξουν το θεό της φωτιάς,
106    Είθε το συγκεντρωμένο σας δηλητήριο να καταστείλει την έχθρα”
107    Ο Ανσάρ άκουσε• το ζήτημα τον προβλημάτισε βαθειά
108    Κραύγασε “Αλίμονο!” και δάγκωσε το χείλος του.
109    Η καρδιά του ήταν οργισμένη, το μυαλό του δεν μπορούσε να ηρεμήσει.
110    Πάνω από τον Έα τον υιό του η κραυγή του άρχισε να σταματάει.
111    “Ω υιέ μου, εσύ που προκάλεσες τον πόλεμο,
112    Ανάλαβε την ευθύνη για ότι μόνος σου έκανες!
113    Εσύ κίνησες και σκότωσες τον Απσού,114    Και όσο για την Τιαμάτ, που εσύ εξόργισες, πού βρίσκεται ο ίσος της;”
115    Ο οργανωτής του συμβουλίου, ο σοφός πρίγκηπας,
116    Ο δημιουργός της σοφίας, ο θεός Νούντιμμουντ117    Με λόγια καθησυχαστικά και με ήρεμο τρόπο
118    Απαλά απάντησε [στον] πατέρα του Ανσάρ119    “Ω πατέρα μου, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο,
120    Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις,
121    Ανσάρ, [με το] βαθύ μυαλό, που διατάζεις το πεπρωμένο,
122    Που έχεις τη δύναμη να δημιουργείς και να καταστρέφεις,
123    Θέλω να σου πω κάτι, ηρέμησε για χάρη μου για μια στιγμή
124    Και συλλογίσου πως έκανα μια πράξη για να βοηθήσω.”
125    Όταν ο Λαχχά και η Λαχαμού άκουσαν, κραύγασαν δυνατά.
126    Όλοι οι Ιγκίγκι στέναξαν από τη συμφορά,127    “Τι κακό συνέβη και πήρε αυτή την απόφαση για μας;
128    Δεν γνωρίζαμε τι έκανε η Τιαμάτ.”129    Όλοι οι θεοί που διακηρύσσουν πεπρωμένα
130    Άρχισαν να συγκεντρώνονται,
131    Πήγαν ενώπιον του Ανσάρ και γεμίσαν με [χαρά],132    Φίλησαν ο ένας τον άλλο καθώς . [ . . ] στη συγκέντρωση.
133    Κάθισαν στο τραπέζι και συνεδρίασαν,
134    Έφαγαν σιτάρι και ήπιαν μπύρα.
135    Στράγγισαν το γλυκό ποτό με τα καλαμάκια τους,
136    Καθώς έπιναν μπύρα και έφτιαξε η διάθεσή τους
137    Γίνανε ξέγνοιαστοι και κεφάτοι,
138    Και διακήρυξαν το πεπρωμένο του Μαρντούκ, του εκδικητή τους.
    Πινακίδα IV
1    Στήσανε μια βασιλική εξέδρα γι’αυτόν.
2    Και κάθισε μπροστά στους πατέρες του για να αναλάβει τη βασιλεία.
3    (Είπανε,) “Είσαι ο πιο τιμημένος ανάμεσα στους μεγάλους θεούς,
4    Το πεπρωμένο σου είναι ασύγκριτο, η διοίκησή σου είναι σαν του Άνου.5    Ω Μαρντούκ, είσαι ο πιο τιμημένος ανάμεσα στους μεγάλους θεούς,
6    Το πεπρωμένο σου είναι ασύγκριτο, η διοίκησή σου είναι σαν του Άνου.7    Από εδώ και πέρα η εντολή σου δε θα ακυρωθεί,
8    Είναι στο χέρι σου να εξυψώσεις και να υποβαθμίσεις.
9    Τα λόγια σου είναι σταθερά, κανείς δε μπορεί να επαναστατήσει εναντίον των εντολών σου
10    Κανείς θεός δε θα περάσει τη γραμμή που θα τραβήξεις.
11    Τα ιερά όλων των θεών χρειάζονται φροντίδα,
12    Ώστε να εγκατασταθείς στα ιερά τους.
13    Είσαι ο Μαρντούκ, ο εκδικητής μας,14    Σου έχουμε δώσει τη βασιλεία ολόκληρου του σύμπαντος.
15    Λάβε τη θέση σου στη συγκέντρωση, ας δοξαστούν τα λόγια σου,
16    Είθε τα όπλα σου να μην αστοχήσουν ποτέ, αλλά να κατασφάξουν τους εχθρούς σου.
17    Ω Μπελ, λυπήσου όποιον σε εμπιστεύεται,18    Αλλά κατέστρεψε τη θεά που έχει βάλει το κακό στο νου της.”
19    Βάλανε έναν αστερισμό στη μέση
20    Και απευθύνθηκαν στον Μαρντούκ, τον υιό τους,21    “Το πεπρωμένο σου, ω Μπελ, είναι ανώτερο όλων των θεών,
22    Διέταξε και επέφερε την καταστροφή και την αναδημιουργία.
23    Κάνε τον αστερισμό να εξαφανιστεί με το λόγο σου,
24    Με μια δεύτερη εντολή κάνε τον αστερισμό να εμφανιστεί ξανά.”
25    Έδωσε την εντολή και ο αστερισμός εξαφανίστηκε,
26    Με μια δεύτερη εντολή ο αστερισμός υπήρχε και πάλι.
27    Όταν οι θεοί, οι πατέρες του, είδα [το αποτέλεσμα] του λόγου του,
28    Χάρηκαν και είπα για να τον συγχαρούν “Ο Μαρντούκ είναι ο βασιλιάς!”29    Του δώσανε ένα απελατίκι, ένα θρόνο και μία ράβδο,
30    Του δώσανε ένα πανίσχυρο όπλο που συντρίβει τον εχθρό:
31    (Είπανε,) “Πήγαινε, κόψε το λαιμό της Τιαμάτ,32    Και άσε τον άνεμο να φέρει το αίμα της για να μάθουμε τα νέα.”
33    Οι θεοί, οι πατέρες του, διακήρυξαν το πεπρωμένο του Μπελ,34    Και τον έβαλαν στο δρόμο, στην οδό της ευημερίας και της επιτυχίας.
35    Έφτιαξε ένα τόξο και το έκανε όπλο του,
36    Έβαλε ένα βέλος στη θέση του και τοποθέτησε τη χορδή.
37    Έβγαλε το ρόπαλό του και το κράτησε στο δεξί του χέρι,
38    Το τόξο και η φαρέτρα του κρέμονταν στο πλευρό του.
39    Τοποθέτησε κεραυνό μπροστά του,
40    Και γέμισε το σώμα του με γλώσσες φωτιάς.
41    Έφτιαξε ένα δίχτυ για να μπλέξει τα εντόσθια της Τιαμάτ,42    Και τοποθέτησε τους τέσσερις ανέμους, ώστε κανένα μέρος της να μην ξεφύγει.
43    Το Νότιο Άνεμο, το Βόρειο Άνεμο, τον Ανατολικό Άνεμο, το Δυτικό Άνεμο,
44    Τους έβαλε δίπλα από το δίχτυ του, ανέμους δοσμένους από τον πατέρα του, τον Άνου.45    Έφτιαξε τον Κακό Άνεμο, την Αμμοθύελλα, την Καταιγίδα,
46    Τον Τετραπλό Άνεμο, τον Επταπλό Άνεμο, τον Άνεμο που Σπέρνει το Χάος, τον . . . . . Άνεμο.
47    Έστειλε τους επτά ανέμους που έφτιαξε,
48    Και στάθηκαν πίσω του για να παρενοχλούν τα εντόσθια της Τιαμάτ.49    Ο Μπελ σήκωσε την Πλημμύρα της Καταιγίδας, το φοβερό του όπλο,
50    Ανέβηκε στο τρομακτικό άρμα της ακατανίκητης καταιγίδας.
51    Έζεψε τέσσαρα άτια και τα έδεσε σ’αυτό
52    Τον Καταστροφέα, τον Ανελέητο, τον Ποδοπατητή, τον Γοργό
53    Ανοίξανε τα χείλη τους, τα δόντια τους είχαν δηλητήριο,
54    Δεν γνώριζαν την κούραση, ήταν εκπαιδευμένα να ορμούν μπροστά.
55    Στο δεξί του χέρι έβαλε την άγρια μάχη και τον σπαραγμό,
56    Στα αριστερά του την σύρραξη που κατακλύζει μια παραταγμένη στρατιωτική μονάδα.
57    Ήταν ντυμένος με ένα χιτώνα, ένα τρομακτικό αλυσόπλεκτο ένδυμα,
58    Και στο κεφάλι του φόρεσε μία αύρα τρόμου.
59    Ο Μπελ συνέχισε και ξεκίνησε το δρόμο του,60    Έστρεψε το πρόσωπό του προς την οργισμένη Τιαμάτ.61    Στα χείλη του κρατούσε ένα ξόρκι,
62    Άδραξε ένα φυτό για να αντιμετωπίσει το δηλητήριο,
63    Και τότε στριφογύριζαν γύρω του, οι θεοί στριφογυρίζαν γύρω του,
64    Οι θεοί, οι πατέρες του, στριφογυρίζαν γύρω του, οι θεοί στριφογυρίζαν γύρω του.
65    Ο Μπελ πλησίασε, παρατηρώντας το στόμα της Τιαμάτ,66    Παρατήρησε τα κόλπα του Κίνγκου, του συζύγου της.
67    Καθώς κοίταζε, έχασε το θάρρος του,
68    Η αποφασιστικότητά του κλονίστηκε και έφυγε.
69    Οι θεϊκοί βοηθοί του, που παρέλαυναν στο πλευρό του,
70    Είδαν τον πολεμιστή, τον επιφανέστερο, και η όρασή τους θόλωσε.
71    Η Τιαμάτ έριξε το ξόρκι της χωρίς να γυρίσει το λαιμό της,
72    Στα χείλη της κρατούσε αναλήθειες και ψέμματα,
73    “[ . ] . . . . . . . . . . . . .
74    Στα [ . ] . συγκέντρωσαν δίπλα σου.”
75    Ο Μπελ [σήκωσε] την Πλημμύρα της Καταιγίδας, το φοβερό του όπλο,
76    Και με αυτά τα λόγια το πέταξε προς την οργισμένη Τιαμάτ,77    “Γιατί είσαι επιθετική και αλαζόνας,
78    Και πασχίζεις να προκαλέσεις μάχη;
79    Η νεότερη γενιά κραύγασε, εκνευρίζοντας τους μεγαλυτέρους της,
80    Αλλά εσύ, η μητέρα τους, περιφρονείς το έλεος
81    Τον Κίνγκου ονόμασες για σύζυγό σου,82    Και τον διόρισες λαθεμένα στη θέση του βασιλιά.
83    Για τον Ανσάρ, του βασιλιά των θεών, δημιούργησες προβλήματα,
84    Και στους θεούς, τους πατέρες μου, δημιούργησες προβλήματα.
85    Ανέπτυξε τα στρατεύματά σου, φόρεσε τα όπλα σου,
86    Εσύ κι εγώ θα σταθούμε αντιμέτωποι και θα πολεμήσουμε.”
87    Όταν τα άκουσε αυτά η Τιαμάτ88    Τρελάθηκε και έχασε τα λογικά της.
89    Η Τιαμάτ βρυχήθηκε δυνατά και άγρια,90    Όλα τα κάτω μέλη της τρέμανε.
91    Έψαλε ένα ξόρκι, συνέχιζε να ψάλλει το ξόρκι της,
92    Ενώ οι θεοί (της μάχης) ακονίζανε τα όπλα για τον πόλεμο.
93    Η Τιαμάτ και ο Μαρντούκ, ο σοφός των θεών, πλησίασαν,
94    Ενώθηκαν στον σπαραγμό, πλησίασαν για να πολεμήσουν.
95    Ο Μπελ άπλωσε το δίχτυ του και την έμπλεξε•96    Ελευθέρωσε τον Κακό Άνεμο, την οπισθοφυλακή του, στο πρόσωπό της.
97    Η Τιαμάτ άνοιξε το στόμα για να τον καταπιεί.98    Άφησε τον Κακό Άνεμο να μπει μέσα της και δεν μπορούσε να κλείσει τα χείλη της.
99    Οι άγριοι άνεμοι βαρύναν την κοιλιά της,
100    Τα μέσα της πρηστήκαν και άνοιξε φαρδιά το στόμα της.
101    Έριξε ένα βέλος και τρύπησε την κοιλιά της,
102    Έσχισε τα εντόσθιά της και την έσφαξε προς τα μέσα,
103    Την έδεσε και έσβησε τη ζωή της,
104    Πέταξε κάτω το πτώμα της και στάθηκε πάνω του.
105    Αφού σκότωσε την Τιαμάτ, την αρχηγό,106    Η συνοδεία της σκόρπισε, η στρατιά της διαλύθηκε.
107    Οι θεϊκοί βοηθοί της που ήταν με το μέρος της,
108    Οπισθοχώρησαν τρέμοντας από το φόβο τους.
109    . . . . για να σώσουν τις ζωές τους,
110    Αλλά ήταν εντελώς περικυκλωμένοι, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
111    Τους έδεσε και έσπασε τα όπλα τους,
112    Και κείτονταν μπλεγμένοι, καθισμένοι στην παγίδα,
113    Κρυμμένοι σε γωνίες, γεμάτοι θλίψη,
114    Υπέφεραν την τιμωρία φυλακισμένοι.
115    Τα έντεκα πλάσματα που ήταν καλυμμένα με φόβο,
116    Το τσούρμο των δαιμόνων που περπατούσαν σαν ιπποκόμοι στο δεξί της χέρι,
117    Τους έβαλε σχοινιά και έδεσε τα χέρια τους,
118    Κι αυτούς και την ικανότητά τους στον πόλεμο τους τσαλαπάτησε [με τα πόδια του].
119    Τώρα τον Κίνγκου, που είχε ανέλθει σε εξουσία ανάμεσά τους,
120    Τον έδεσε και τον έβαλε με τους νεκρούς θεούς.
121    Του πήρε την Πινακίδα του Πεπρωμένου, που δεν του ανήκε,
122    Τη σφράγισε με μια σφραγίδα και την έδεσε στο δικό του στήθος.
123    Αφου ο πολεμιστής Μαρντούκ έδεσε και έσφαξε τους εχθρούς του,
124    Είχε . . . . τον υπερόπτη εχθρό . . . ,
125    Είχε εξασφαλίσει τη νίκη του Ανσάρ επί των εχθρών του,
126    Είχε εκπληρώσει την επιθυμία του Νούντιμμουντ,127    Είχε δυναμώσει τον έλεγχο του επί των Δεμένων Θεών,
128    Και επέστρεψε στην Τιαμάτ, την οποία είχε δέσει.129    Ο Μπελ έβαλε τα πόδια της στα κάτω μέλη της Τιαμάτ130    Και με το ανελέητο ρόπαλό του της διέλυσε το κρανίο.
131    Έκοψε τις αρτηρίες της
132    Και άφησε το Βόρειο Άνεμο να μεταφέρει (το αίμα της) για να διαδώσει τα νέα.
133    Οι πατέρες του το είδαν και χάρηκαν και αγαλιάσαν•
134    Φέρανε δώρα για να του δώσουνε.
135    Ο Μπελ ξεκουράστηκε, παρατηρώντας το πτώμα,136    Ώστε να διαιρέσει τη μάζα με ένα έξυπνο σχέδιο.
137    την έσχισε στη μέση σαν ξεραμένο ψάρι•
138    Το ένα της μισό το έστησε και το τέντωσε ως Ουρανό.
139    Τέντωσε το δέρμα και όρισε ένα φύλακα
140    Με οδηγία να μην αφήσει τα νερά να ξεφύγουν.
141    Διέσχισε τους ουρανούς, επιθεωρώντας τα ουράνια μέρη,
142    Και τα πείραξε ώστε να είναι ίδια με την Απσού, την κατοικία του Νούντιμμουντ.143    Ο Μπελ μέτρησε το σχήμα της Απσού144    Και έστησε την Εσάρρα, ένα αντίγραφο της Εσγκάλα.145    Στην Εσγκάλα, την Εσάρρα που είχε χτίσει, και στους ουρανούς,
146    Τακτοποιήθηκε στα ιερά του Άνου, του Ενλίλ και του Έα.    Πινακίδα V
1    Κατασκεύασε ουράνιες κατοικίες για τους μεγάλους θεούς,
2    Και έστησε αστερισμούς, τα σχέδια των άστρων.
3    Όρισε το έτος, σημείωσε υποδιαιρέσεις,
4    Και έστησε από τρία άστρα για τον καθένα από τους δώδεκα μήνες.
5    Αφού είχε οργανώσει το έτος,
6    Καθόρισε την ουράνια κατοικία του Νεμπέρου για να σταθεροποιήσει τα διαστήματα μεταξύ των άστρων.
7    Ώστε κανένα να μην παραβεί [τις εντολές] ή να είναι οκνηρό
8    Μαζί καθόρισε και την ουράνια κατοικία του Ενλίλ και του Έα.9    Άνοιξε πύλες και στις δυο πλευρές,
10    Και έβαλε γερές βίδες στα αριστερά και τα δεξιά.
11    Έβαλε τα ύψη (του ουρανού) στην κοιλιά της (Τιαμάτ),12    Δημιούργησε το Ναννάρ και του εμπιστεύτηκε τη νύχτα.
13    Τον όρισε ως το πετράδι της νύχτας για να καθορίσει τις μέρες,
14    Και μήνα με το μήνα χωρίς σταματημό τον ανύψωσε με ένα στέμμα,
15    (Λέγοντας,) “Λάμψε πάνω από τη γη στην αρχή του μήνα,
16    Περίλαμπρος με κέρατα για να καθορίζεις έξι ημέρες.
17    Την 7η ημέρα το στέμμα σου θα έχει το μισό μέγεθος,
18    Την 15η μέρα, στη μέση κάθε μήνα, θα στέκεσαι σε αντίθεση.
19    Όταν [θα σε βλέπει] ο Σαμάς στον ορίζοντα,20    Θα μειώνεσαι με τον κατάλληλο τρόπο και θα λάμπεις αντίστροφα.
21    Την 29η ημέρα, θα πλησιάζεις την πορεία του Σαμάς,22    . [ . . ] 30η ημέρα θα στέκεσαι σε σύνοδο και θα ανταγωνίζεσαι τον Σαμάς.23    Έχω ( . . . . ] . το σημάδι, να ακολουθείς την πορεία του,
24    Πλησίασε . . ( . . . . . ) να αποδίδεις κρίση.
25    . [ . . . . ] . Σαμάς, να περιορίζει [το φόνο] και τη βία,26    . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . εμένα.

35    Στο τέλος [ . . .
36    Ας [υπάρχει] την 29η μέρα [ . . . “
37    Αφού [είχε . . . . ] τις εντολές [ . . .
38    Την οργάνωση του μπροστά και . [ . . .
39    Έφτιαξε την ημέρα [ . . .
40    Ας είναι το έτος ίσα [ . . .
41    Κατά το νέο έτος [ . . .
42    Το έτος . . . . . [ . . .
43    Ας υπάρχει τακτικά [ . . .
44    Το εκτεινόμενο βέλος [ . . .
45    Αφού είχε [ . . .
46    Τους φρουρούς της νύχτας και της μέρας [ . . .
47    Τον αφρό που η Τιαμάτ [ . . .48    Ο Μάρντουκ έφτιαξε [ . . .
49    Το συγκέντρωσε και το έφτιαξε σύννεφα.
50    Τους άγριους ανέμους, τις βίαιες καταιγίδες,
51    Την ομίχλη που κοχλάζει—το συγκεντρωμένο σάλιο της—
52    Τα κράτησε για τον εαυτό του και τα πήρε στο χέρι του.
53    Τοποθέτησε το κεφάλι της στην [κατάλληλη] θέση και έχυσε έξω . . [ . . ] .
54    Άνοιξε την άβυσσο και τη χόρτασε με νερό.
55    Από τα δυο της μάτια έκανε να τρέξουν ο Ευφράτης και ο Τίγρις,
56    Βούλωσε τα ρουθούνια της, αλλά άφησε . .
57    Σώριασε τα μακρυνά [βουνά] πάνω στα στήθη της,
58    Έσκαψε πηγάδια για να αναβλύσουν οι πηγές.
59    Έστριψε την ουρά της και την έπλεξε μέσα στο Ντουρμαχού,60    [ . . . ] . . τον Απσού κάτω από τα πόδια του.61    [Έστησε όρθιους] τους βουβώνες της—σφήνωσε τον ουρανό ψηλά—
62    [(Έτσι) τη μισή] he την τέντωσε και την έκανε γερή [για να γίνει] όπως η γη
63    [Αφού] τελείωσε την εργασία του μέσα στην Τιαμάτ,64    [Άπλωσε] το δίχτυ του και το άφησε από έξω.
65    Έλεγξε τον ουρανό και τη γη . . [ . ] .
66    [ . . ] τα δεσμά τους . . . . . . .
67    Αφού σχεδίασε τους νόμους του και συνέθεσε τα διατάγματά [του],
68    Προσάρμοσε σχοινιά για οδηγούς και τα έβαλε στα χέρια του Έα.69    [Την πινακίδα] των Πεπρωμένων, που ο Κίνγκου είχε πάρει και κουβάλαγε [μαζί του],
70    Την ανέλαβε ως τρόπαιο(;) και την επέδειξε τον Άνου.71    [άρθρο . ] . της μάχης, που είχε δέσει ή είχε βάλει στο κεφάλι του,
72    [ . ] . έφερε μπροστά στους πατέρες του.
73    [Έπειτα] τα έντεκα πλάσματα που είχε γεννήσει η Τιαμάτ . . . ,74    Έσπασε τα όπλα τους και έδεσε (τα πλάσματα) στις πατούσες του.
75    Έφτιαξε εικόνες από αυτά και τις τοποθέτησε [στις πύλες] του Απσού,76    Ως σημάδι που δεν έπρεπε να ξεχαστεί.
77    [Οι θεοί] το είδαν και εκστασιάστηκαν από τη χαρά,
78    (Ήταν,) ο Λαχμού, η Λαχαμού και όλοι οι πατέρες του.
79    Ο Ανσάρ τον [αγκάλιασε] και τον αποκάλεσε από πέρα εις πέρα με τον τίτλο του, “Νικηφόρος Βασιλιάς”,
80    Ο Άνου, ο Ενλίλ και ο Έα του έδωσαν δώρα.81    Η Μητέρα Νταμκίνα, που τον γέννησε, τον χαιρέτισε,
82    Με μια καθαρή, γιορτινή ρόμπα που έκανε το πρόσωπό του να λάμπει.
83    Στον Ουσμού, που κρατούσε το δώρο της για να δώσει τις ειδήσεις,
84    [Του εμπιστεύτηκε] το βεζυράτο του Απσού και την επιμέλεια των ιερών τόπων.
85    Οι Ιγκίγκι συγκεντρώθηκαν και όλοι υποκλίθηκαν βαθειά μπροστά του,
86    Όλοι οι Ανουννάκι του φιλούσανε τα πόδια.87    [Συγκεντρώθηκαν] όλοι για να δείξουν την υποταγή τους,
88    [ . . . ] . σηκώθηκαν όρθιοι, προσκύνησαν, “Ιδού ο Βασιλιάς!”
89    Οι πατέρες του [ . . . ] . και τον κοίταζαν απολαμβάνοντας την ομορφιά του,
90    Ο Μπελ άκουσε τα λόγια του, γεμάτος με τη σκόνη της μάχης.
91    . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . .
92    Αλείφοντας το σώμα του με . [ . . . ] άρωμα κέδρου.
93    Ντύθηκε με τον βασιλικό [του] χιτώνα,
94    Με ένα στέμμα τρόμου ως βασιλική αύρα.
95    Πήρε το ρόπαλό του και το κράτησε στο δεξί του χέρι,
96    . . . ] . κρατούσε στο αριστερό.
97    [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
98    . . . ] . τοποθέτησε τα πόδια του.
99    Έβαλε πάνω . [ . . .
100    Το σκήπτρο της ευδαιμονίας και της επιτυχίας [κρέμασε] στο πλευρό του.
101    Αφού [είχε . . . ] την αύρα [
102    Διακόσμησε(;) το λάφυρό του, τον Απσού, με ένα τρομερό [ . . ]
103    Εγκαταστάθηκε ως . [ . . .
104    Στην αίθουσα του θρόνου [του] [ . . .
105    Στο σηκό [ . . .
106    Κάθε ένας από τους θεούς [ . . .
107    Ο Λαχμού και η Λαχαμού . [ . . . . . . . ] .108    Άνοιξαν τα στόματά τους και [απευθύνθηκαν] στους θεούς του Ιγκίγκι,109    “Παλιά ο Μαρντούκ ήταν ο αγαπημένος μας υιός,110    Τώρα είναι ο βασιλιάς σας, υπακούστε τη διαταγή του!”
111    Έπειτα, όλοι μίλησαν μαζί,
112    “Το όνομά του είναι Λουγκαλντιμμεράνκια, να του έχετε εμπιστοσύνη!”
113    Αφού παρέδωσαν τη βασιλεία στο Μαρντούκ,114    Του απηύθυναν μια ευλογία για ευημερία και επιτυχία,
115    “Από εδώ και πέρα είσαι αυτός που θα φροντίζει το ιερό μας,
116    Ό,τι και αν διατάξεις, εμείς θα το κάνουμε!”
117    Ο Μαρντούκ άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει118    Και απευθύνθηκε στους θεούς τους πατέρες του,
119    “Πάνω από τον Άπσου, τη σμαράγδινη(;) κατοικία,
120    Απέναντι από την Εσάρρα, που έχτισα για σας,121    Κάτω από τα ουράνια μέρη, του οποίου το πάτωμα έκανα σταθερό,
122    Θα χτίσω ένα σπίτι για να είναι η πολυτελής μου κατοικία.
123    Μαζί με αυτό θα καθορίσω το ιερό του,
124    Θα ιδρύσω το θάλαμό μου και θα εγκαταστήσω τη βασιλεία μου.
125    Όταν επιστρέψετε από τον Απσού για να πάρετε μια απόφαση
126    Αυτό θα είναι το μέρος για να ξεκουράζεστε πριν τη συγκέντρωση.
127    Όταν κατεβαίνετε από τον ουρανό για να πάρετε μια απόφαση
128    Αυτό θα είναι το μέρος για να ξεκουράζεστε πριν τη συγκέντρωση.
129    Θα ονομάσω αυτό το μέρος “Βαβυλώνα”, “Οικίες των Μεγάλων Θεών”,
130    Μέσα του θα κάνουμε μία γιορτή: αυτή θα είναι η βραδινή γιορτή.
131    [Οι θεοί], οι πατέρες του, [άκουσαν] αυτά τα λόγια του,
132    . [ . . . . . . . . . . . . ] . είπαν,
133    “Σχετικά με όλα όσα έφτιαξαν τα χέρια σου,
134    Ποιος έχει [ . . . ] σου;
135    Σχετικά με τη γη που έφτιξαν τα χέρια σου,
136    Ποιος έχει [ . . . λ σου;
137    Στη Βαβυλώνα, όπως την ονόμασες,
138    Βάλε το [μέρος όπου θα ξεκουραζόμαστε] για πάντα.
139    . [ . . . . . . . . . ] άσε τους να μας φέρνουν τακτικές προσφορές
140    . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . .
141    Οποιοσδήποτε [ . . . ] την αποστολή μας, που εμείς . [ . . .
142    Εκεί μέσα [ . . . . . ] μόχθο του . [ . . .
143    [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
144    Χαρήκανε [ . . . . . . . . . . . ] . . [ . . .
145    Οι θεοί . [ . . . . . . . . . . . . . ]
146    Αυτός που γνωρίζει [ . . . . . . . . . ] . αυτούς
147    Άνοιξε [το στόμα του δείχνοντάς] τους φως,
148    . . [ . . . . . . . . . ] τα λόγια του . [ . ]
149    Έφτιαξε φαρδύ [ . . . . . . . . ] . αυτούς [ . . .
150    Και . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . .
151    Οι θεοί υποκλίθηκαν, μιλώντας του,
152    Απευθύνθηκαν στον Λουγκαλντιμμεράνκια, τον κύριό τους,
153    “Προηγουμένως, κύριε, [ήσουν ο αγαπημένος μας] υιός,
154    Τώρα είσαι ο βασιλιάς μας, . . [ . . . ]
155    Αυτός που . [ . ] . [ . ] μας [προστάτευσε]
156    . . [. . . ] την αύτα του ροπάλου και του σκήπτρου.
157    Ας καταστρώσει σχέδια [ . . . . ] . . [ . . . ]
158    [ . ] . . [ . . . . . . ότι] εμείς . [ . . .”
    Πινακίδα VI
1    Όταν ο Μαρντούκ άκουσε τα λόγια των θεών2    Του ήρθε η επιθυμία να κάνει έξυπνα πράγματα.
3    Άνοιξε το στόμα του απευθυνόμενος στον Έα,4    Συμβουλεύει αυτό που συλλογιζόταν στην καρδιά του,
5    “Θα ενώσω αίμα για να φτιάξω κόκκαλο,
6    Θα δημιουργήσω τον Λουλλού, του οποίου το όνομα θα είναι ‘άνθρωπος’.
7    Θα δημιουργήσω τον Λουλλού—τον άνθρωπο8    Στον οποίο θα αποτεθεί ο κόπος των θεών, ώστε να μπορέσουν να ξεκουραστούν.
9    Θα αλλάξω με επιδεξιότητα την οργάνωση των θεών:
10    Αν και τιμώνται ως μία [ομάδα], θα χωριστούν σε δύο.”
11    Ο Έα απάντησε, καθώς του απηύθυνε ένα λόγο,12    Λέγοντας τα σχόλιά του για την ανάπαυση των θεών,
13    “Ας παραδοθεί ένας από τους αδελφούς τους.
14    Ας χαθεί ώστε να μπορέσουν να φτιαχτούν οι άνθρωποι.
15    Ας συγκεντρωθούν οι μεγάλοι θεοί
16    Και ας παραδοθεί ο ένοχος για να ισχυροποιηθούν.”
17    Ο Μαρντούκ συγκέντρωσε τους μεγάλους θεούς,18    Δίνοντας την εντολή με ευγένεια,
19    Καθώς μιλούσε, οι θεοί τον παρακολουθούσανε με προσοχή:
20    Ο βασιλιάς απηύθυνε ένα λόγο στους Ανουννάκι,21    “Ο προηγούμενος όρκος σας ήταν πράγματι ειλικρινής,
22    (Και τώρα) πείτε μου την πάσα αλήθεια:
23    Ποιος είναι αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο,
24    Ποιος έκανε την Τιαμάτ να επαναστατήσει και να ξεκινήσει τη μάχη;
25    Αυτός που προκάλεσε τον πόλεμο ας παραδοθεί
26    Για να αποδώσω τιμωρία• αλλά εσείς κάθεστε και ξεκουράζεστε.
27    Οι Ιγκίγκι, οι μεγάλοι θεοί, του απάντησαν,28    Συγκεκριμένα ο Λουγκαλντιμμεράνκια, ο σύμβουλος των θεών, ο κύριος,
29    “Ο Κίνγκου είναι αυτός που προκάλεσε τον πόλεμο,30    Που έκανε την Τιαμάτ να επαναστατήσει και να ξεκινήσει μάχη.”
31    Τον έδεσαν, κρατώντας τον ενώπιον του Έα,32    Εφάρμοσαν την ποινή και έκοψαν τα αγγεία του.
33    Από το αίμα του αυτός (ο Έα) δημιούργησε την ανθρωπότητα,
34    Στους οποίους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς και ελευθέρωσε τους θεούς [από την υποχρέωση].
35    Αφού ο σοφός Έα έπλασε την ανθρωπότητα36    Και τους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς—
37    Το έργο είναι ακατανόητο
38    Γιατί ο Νούντιμμουντ πραγματοποίησε τη δημιουργία με την επιδεξιότητα του Μαρντούκ—39    Ο βασιλιάς Μαρντούκ χώρισε τους θεούς,40    Όλους τους Ανουννάκι σε ομάδες επάνω και κάτω.41    Όρισε 300 στους ουρανούς για να διαφυλάσσουν τις προσταγές του Άνου42    Και τους όρισε ως φύλακες.
43    Έπειτα οργάνωσε τον κάτω κόσμο.
44    Στον ουρανό και τον κάτω κόσμο τοποθέτησε 600 θεούς.
45    Αφού έβγαλε όλα τα διατάγματά του,
46    Και μοίρασε αμοιβές στους Ανουννάκι του ουρανού και του κάτω κόσμου,
47    Οι Ανουννάκι άνοιξαν το στόμα τους48    Και απευθύνθηκαν στον κύριό τους, Μαρντούκ,49    “Τώρα, Κύριε, αφού εξασφάλισες την ελευθερία μας
50    Τι χάρη μπορούμε να κάνουμε εμείς για εσένα;
51    Επέτρεψέ μας να κάνουμε ένα μεγαλοπρεπές ιερό:
52    Ο θάλαμός σου θα είναι ο τόπς της ανάπαυσής μας, εκεί που θα μπορούμε να ξεκουραζόμαστε.
53    Επέτρεψέ μας να υψώσουμε ένα ιερό για να φιλοξενήσει ένα βάθρο
54    Όπου θα μπορούμε να αναπαυόμαστε όταν τελειώνουμε (την εργασία μας).”
55    Όταν ο Μαρντούκ τα άκουσε αυτά,56    Έλαμψε όπως το φως της μέρας,
57    “Χτίστε τη Βαβυλώνα, το έργο που ζητάτε.
58    Ας πλαστούνε τούβλα και χτίστε το ιερό!”
59    Οι Ανουννάκι πήραν την αξίνα.60    Επί ένα έτος έφτιαχναν τα απαραίτητα τούβλα.
61    Όταν μπήκε το δεύτερο έτος,
62    Σήκωσαν την κορφή του Έσαγκιλ, ένα αντίγραφο του Απσού.63    Κατασκεύασαν το ψηλό καμπαναριό του Απσού64    Και για τον Άνου, τον Ενλίλ και το Έα, όρισαν (το) . . του ως κατοικία.
65    Κάθησε περίλαμπρος μπροστά τους,
66    Επιθεωρώντας τα κέρατά του, τα οποία ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη βάση της Εσάρρα.67    Αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους στο Έσαγκιλ68    Όλοι οι Ανουννάκι κατασκεύασαν τα ιερά τους.69    {300 Ιγκίγκι του ουρανού και 600 από τον Απσού, όλοι τους είχαν συγκεντρωθεί.}
70    Ο Μπελ κάθισε τους θεούς, τους πατέρες του, στο δείπνο
71    Στο υψηλό ιερό του που έχτισαν γι’αυτόν ως κατοικία του,
72    (Λέγοντας,) “Αυτή είναι η Βαβυλώνα, η σταθερή σας κατοικία,
73    Χαρείτε εδώ! Καθίστε με χαρά!
74    Οι μεγάλοι θεοί καθίσανε,
75    Τοποθετήκανε [στο τραπέζι] ποτήρια μπύρας και κάθισαν για το δείπνο
76    Αφου ευχαριστήθηκαν εκεί μέσα
77    Κάνανε μια τελετή στον επιβλητικό Έσαγκιλ.78    Οι κανονισμοί και όλοι οι κανόνες καθορίστηκαν:
79    Όλοι οι θεοί μοιράσανε τις αρμοδιότητες στον ουρανό και τον κάτω κόσμο.
80    Το κολέγιο των Πενήντα μεγάλων θεών έλαβαν τις θέσεις τους,
81    Στους Επτά θεούς των πεπρωμένων τους ανατέθηκε να λαμβάνουν αποφάσεις.
82    Ο Μπελ πήρε το όπλο του, το τόξο, και το άφησε μπροστά τους:
83    Οι θεϊκοί πατέρες του είδαν το δίχτυ που είχε φτιάξει.
84    Οι πατέρες του είδαν πόσο περίτεχνα φτιαγμένο ήταν το τόξο
85    Καθώς επαινούσανε αυτά που είχε φτιάξει.
86    Ο Άνου το σήκωσε ψηλά στη θεϊκή συγκέντρωση,87    Φίλησε το τόξο, λέγοντας, “Είναι η κόρη μου!”
88    Έτσι είπε τα ονόματα του τόξου:
89    “Μακρύ Ραβδί” ήταν το πρώτο• το δεύτερο ήταν “Είθε να χτυπήσει το στόχο”.
90    Με το τρίτο όνομα, “Τόξο του Άστρου” το έκανε να λάμψει στον ουρανό,
91    Το τοποθέτησε στην ουράνια θέση του μαζί με τα θεϊκά αδέρφια του.
92    Αφού ο Άνου καθόρισε το πεπρωμένο του τόξου,93    Έστησε έναν βασιλικό θρόνο, υψηλό ακόμα και για θεό,
94    Ο Άνου τον τοποθέτησε εκεί στη σύναξη των θεών.95    Οι μεγάλοι θεοί συγκεντρώθηκαν,
96    ΕΞύψωσαν το πεπρωμένο του Μαρντούκ και προσκύνησαν βαθειά.
97    Ρίξαν μια κατάρα πάνω τους
98    Και ορκίστηκαν με νεό και λάδι και βάλανε τα χέρια στο λαιμό τους.
99    Του έδωσαν το δικαίωμα να βασιλεύει στους θεούς
100    Τον εγκατέστησαν ως άρχοντα των θεών του ουρανού και του κάτω κόσμου.
101    Ο Ανσάρ του έδωσε το δοξασμένο του όνομα, Ασαλλούχι
102    “Με την αναφορά του ονόματος, ας δείξουμε την υποταγή μας!
103    Όταν μιλάει, οι θεοί ας τον υπακούνε,
104    Ας είναι η εντολή του ανώτερη στις πάνω και τις κάτω περιοχές.
105    Ο υιός μας, ο εκδικητής μας, ας δοξάζεται,
106    Ας είναι η βασιλεία του ανώτερη και ο ίδιος χωρίς αντίπαλο.
107    Ας ποιμαίνει τους μαυροκέφαλους, τα πλάσματά του,
108    Ας μιλάνε για το χαρακτήρα του στο μέλλον χωρίς να ξεχνάνε.
109    Ας φέρει πλουσιοπάροχες προσφορές τροφής για τους πατέρες του,
110    Ας προσφέρει για τη διατήρησή τους και ας είναι ο επιστάτης των ιερών τους,
111    Ας καίει λιβάνι για να χαροποιεί τα ιερά τους.
112    Ας κάνει στη γη τα ίδια που κάνει και στον ουρανό:
113    Ας ορίσει τους μαυροκέφαλους να τον λατρεύουν.
114    Οι υποτελείς άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν και να επικαλούνται τους θεούς τους,
115    Αφού αυτός τους διατάσσει, θα πρέπει να υπακούν τις θεές τους,
116    Ας φέρνουν προσφορές τροφής [για](;) τους θεούς και τις θεές τους,
117    Ας μην ξεχαστούν αυτοί(;), ας θυμούνται τους θεούς τους,
118    Ας . . . τους . . , ας […] αυτοί . . τα ιερά τους.
119    Αν οι μαυροκέφαλοι λατρεύουν κάποιον, κάποιον άλλο θεό,
120    Είναι και θεός του καθενός από εμάς!
121    Εμπρός, ας πούμε τα πενήντα ονόματα
122    Αυτού που ο χαρακτήρας του είναι λαμπρός, που τα επιτεύγματά του είναι το ίδιο [λαμπρά].

123    (1) ΜΑΡΝΤΟΥΚ
    Όπως ονομάστηκε από τον πατέρα του τον Άνου κατά τη γέννησή του,
124    Που προμηθεύει λιβάδια για βοσκή και νερό [για πότισμα ζώων] και κάνει τους στάβλους να προκόβουν.
125    Που έδεσε τους υπερήφανους με το όπλο του, την Πλημμύρα της Καταιγίδας,
126    Και έσωσε τους θεούς, τους πατέρες του, από τον κίνδυνο.
127    Είναι ο υιός, ο θεός του ήλιου των θεών, είναι εκτυφλωτικός,
128    Ας περπατούν πάντα στο λαμπερό του φως.
129    Πάνω στους ανθρώπους που δημιούργησε, τα ζωντανά όντα,
130    Τους επέβαλε να υπηρετούν τους θεούς και εκείνοι ξεκουράστηκαν.
131    Δημιουργία και καταστροφή, συγχώρεση και επιβολή της τιμωρίας
132    Γίνονται με την προσταγή του, ας έχουν λοιπόν τα μάτια τους προσκολλημένα επάνω του.
133    (2) Μαρρούκα: είναι ο θεός που τους δημιούργησε
134    Που ηρέμησε τους Ανουννάκι, που ξεκούρασε τους Ιγκίγκι.135    (3) Μαρουτούκκου: Είναι το στήριγμα της γης, της πόλης και των λαών τους,
136    Από τώρα και στο εξής ας τον υπακούουν όλοι οι λαοί.
137    (4) Μερσακούσου: Άγριος κι όμως με στόχο, οργισμένος κι όμως υποχωρητικός,
138    Ο νους του είναι μεγάλος, η καρδιά του τους αγκαλιάζει όλους.
139    (5) Λουγκαλντιμμεράνκια είναι το όνομα με το οποίο όλοι τον αποκαλούμε
140    Του οποίου την εξουσία υψώσαμε πάνω από εκείνη των θεών των πατέρων του.
141    Είναι ο κύριος όλων των θεών του ουρανού και του κάτω κόσμου,
142    Ο βασιλιάς του οποίου οι προσταγές κάνουν τους πάνω και τους κάτω θεούς να τρέμουν.
143    (6) Ναριλουγκαλντιμμεράνκια είναι το όνομα που του δώσαμε, ο δάσκαλος-προστάτης κάθε θεού,
144    Που όρισε τις κατοικίες μας στον ουρανό και τον κάτω κόσμο σε χαλεπούς καιρούς,
145    Που διαμοίρασε τα ουράνια αξιώματα μεταξύ των Ιγκίγκι και των Ανουννάκι,146    Ας τρέμουν οι θεοί στο όνομά του και ας σείονται στις θέσεις του.
147    (7) Ασαλούχι είναι το όνομα με το οποίο τον αποκάλεσε ο πατέρας του,
148    Είναι το φως των θεών, ένας πανίσχυρος ήρωας,
149    Ο οποίος, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένας προστάτης άγγελο για θεούς και γη,
150    Που με τρομερή μάχη έσωσε τοις οικίες μας σε χαλεπό καιρό
151    (8) Ασαλούχι-Ναμτίλλα ήταν το δεύτερο όνομα με το οποίο τον αποκάλεσαν, ο θεός που δίνει ζωή,
152    Που, όπως λέει και (το όνομά) του, αποκατέστησε όλους τους κατεστραμμένους θεούς,
153    Ο κύριος, που έδωσε ζωή τους νεκρούς θεούς με το αγνό του ξόρκι,
154    Ας τον επαινέσουμε ως τον καταστροφέα των κακών εχθρών.
155    (9) Ασαλούχι-Ναμρού, όπως ήταν το τρίτο του όνομα,
156    Ο αγνός θεός που καθαρίζει το χαρακτήρα μας.”
157    Ο Ανσάρ, ο Λαχμού και η Λαχαμού (ο καθένας) τον αποκάλεσαν με τρία από τα ονόματά του
158    Έπειτα απευθύνθηκαν στους θεούς, τους υιούς τους,
159    “Ο καθένας μας τον αποκάλεσε με τρία από τα ονόματά του,
160    Τώρα πείτε τα ονόματά του, όπως κι εμείς.”
161    Οι θεοί χάρηκαν καθώς άκουσαν τα λόγια τους,
162    Στο Ουπσουκκινάκι έκαναν συμβούλιο,
163    “Του πολεμιστή υιού, του εκδικητή μας,
164    Του ευεργέτη, ας εξαίρουμε το όνομά του.”
165    Κάθησαν στη συγκέντρωση, καλώντας τα πεπρωμένα,
166    Και με όλες τις αρμόζουσες τελετές είπαν το όνομά του:
    Πινακίδα VII
1    (10) Ασάρρε, αυτός που δίνει αρδεύσιμη γη, που έφτιαξε την καλλιεργήσιμη γη,
2    Ο δημιουργός του κριθαριού και του λιναριού, που έκανε τα φυτά να φυτρώσουν.
3    (11) Ασαραλίμ, που τιμάται στην αίθουσα του συμβουλίου, του οποίου η συμβουλή υπερέχει,
4    Οι θεοί την ακολουθούν και τον φοβούνται.
5    (12) Ασαριλμνούννα,ο ευγενής, το φως του πατέρα, του γεννήτορά του,
6    Που κατευθύνει τις διαταγές του Άνου, του Ενλίλ, του Έα, που είναι ο Νινσίκου.7    Αυτός είναι ο πάροχος, που καθορίζει τα εισοδήματά τους,
8    Του οποίου το τουρμπάνι πολλαπλασιάζει την ευφορία της γης.
9    (13) Ο Τούτου είναι, που κάνει την ανακαίνισή τους,
10    Ας καθάρει τα ιερά τους ώστε να μπορέσουν να αναπαυθούν.
11    Ας φτιάξει ένα ξόρκι ώστε να μπορέσουν να αναπαυθούν οι θεοί,
12    Και αν υψώνονται οργισμένοι, να οπισθοχωρούν.
13    Είναι πράγματι δοξασμένος στη συγκέντρωση των θεών [των πατέρων] του,
14    Κανείς από τους θεούς δεν είναι [ισάξιός] του.
15    (14) Τούτου-Ζιουκκίννα, η ζωή της στρατιάς [του],
16    Που έφτιαξε τους αγνούς ουρανούς για τους θεούς,
17    Που ανέλαβε τις πορείες του, που όρισε [τα αξιώματά τους],
16    Είθε να μην ξεχαστεί μεταξύ των θνητών, αλλά [ας τον θυμούνται] για τις πράξεις του.
19    (15) Τούτου-Ζίκου ήταν το τρίτο όνομα με το οποίο τον αποκάλεσαν, αυτός που έκανε τον καθαρμό,
20    Ο θεός του ευχάριστου ανέμου, κύριος της επιτυχίας και της υπακοής,
21    Που παράγει αφθονία και πλούτο, που φέρει ευφορία,
22    Που κάνει σπάνιο, ό,τι έχουμε άφθονο,
23    Του οποίου τον ευχάριστο άνεμο οσμιστήκαμε σε χαλεπούς καιρούς,
24    Ας προστάξουν οι άνθρωποι να εξυμνείται διαρκώς, ας του προσφέρουν λατρεία.
25    (16) Τούτου-Αγκάκου ήταν το τέταρτο, ας τον εξυμνούν οι άνθρωποι,
26    Κύριος των αγνών ξορκιών, που έφερε τους νεκρούς πίσω στη ζωή,
27    Που έδειξε έλεος στους Δεμένους Θεούς,
28    Που έβαλε τον αναγκαίο ζυγό στους θεούς, τους εχθρούς του,
29    Και για να τους γλιτώσει έφτιαξε την ανθρωπότητα.
30    Ο ελεήμων, που έχει τη δύναμη να επαναφέρει στη ζωή,
31    Ας είναι τα λόγια του βέβαια και ας μην ξεχαστούν
32    Από τα στόματα των μαυροκέφαλων, των πλασμάτων του.
33    (17) Τούτου-Τούκου ήταν το πέμπτο, ας δίνουν τα στόματά τους έκφραση στο αγνό του ξόρκι,
34    Που εξάλειψε όλη την κακία με το αγνό του ξόρκι.
35    (18) Σάζου, που γνώριζε την καρδιά των θεών, που είδα τα δεσμά τους,
36    Που δεν άφησε έναν που έκανε το κακό να του ξεφύγει,
37    Που ίδρυσε τη συνέλευση των θεών, που έκανε τις καρδιές τους να χαρούν,
38    Που υπέταξε τους ανυπάκουους, είναι η προστασία που περικλείει τους θεούς.
39    Έκανε την αλήθεια να ακμάσει, ξερίζωσε τον διεστραμμένο λόγο,
40    Χώρισε το ψεύδος από την αλήθεια.
41    (19) Σάζου-Ζίσι ήταν το δεύτερο, ας τον υμνούμε διαρκώς, τον καταστολέα των εχθρών,
42    Που εκδίωηε τη σύγχιση από τα σώματα των θεών, των πατέρων του.
43    (20) Σάζου-Σουχρίμ ήταν το τρίτο, που εξάλειψε κάθε εχθρό με τα όπλα του,
44    Που σύγχησε τα σχέδιά τους και τα μετέτρεψε σε άνεμο.
45    Έσβησε όλους τους κακόβουλους που του εναντιώθηκαν,
46    Ας κραυγάζουν διαρκώς οι θεοί επευφημίες στη συνέλευση.
47    (21) Σάζου-Σουχγκουρίμ ήταν το τέταρτο, που εξασφάλισε επιτυχία για τους θεούς, τους πατέρες του,
48    Που εξάλειψε τους εχθρούς του και κατέστρεψε τους απογόνους τους,
49    Που σκόρπισε τα επιτεύγματά τους, χωρίς να αφήσει ούτε ψήγμα τους,
50    Ας λέγεται το όνομά του και ας διαλαλείται σε όλη τη γη.
51    (22) Σάζου-Ζαχρίμ ήταν το πέμπτο, ας συζητάν οι μελλοντικές γενιές γι’αυτόν,
52    Ο καταστροφέας κάθε επαναστάτη, όλων των ανυπάκουων,
53    Που έφερε όλους τους φυγάδες θεούς πίσω στα ιερά τους,
54    Αυτό το όνομά του ας καθιερωθεί.
55    (23) Σάζου-Ζαχρουγκίμ ήταν το έκτο, όλοι μαζί και παντού ας τον λατρεύουν,
56    Που κατέστρεψε ο ίδιος όλους τους εχθρούς στη μάχη.
57    Είναι ο (24) Ενμπιλούλου, ο κύριος που τους προσφέρει άφθονα,
58    Ο σπουδαίος εκλεκτός τους, που τους κάνει προσφορές δημητριακών,
59    Που κρατάει τα βοσκοτόπια και τα μέρη για πότισμα των ζώων σε καλή κατάσταση και τα έφτιαξε για τη γη,
60    Που διάνοιξε κοίτες και μοίρασε άφθονο νερό.
61    (25) Ενμπιλούλου-Επαντούν, κύριος της κοινής γης και . . ., ας είναι το δεύτερο [όνομά του],
62    Επιτηρητής των καναλιών του ουρανού και του κάτω κόσμου, που καθορίζει την πορεία τους,
    Που φτιάχνει καθαρή αρδεύσιμη γη στην εξοχή,
63    Που κατευθύνει τα αρδευτικά χαντάκια και κανάλια και σημαδεύει την πορεία τους.
64    (26) Ενμπιλούλου-Γκουγκάλ, επιστάτης των καναλιών, των υδάτινων δρόμων των θεών, ας είναι το τρίτο [όνομα με το οποίο θα] δοξάζεται,
65    Κύριος της αφθονίας, της ευμάρειας και των τεράστιων αποθεμάτων (σιτηρών),
66    Που παρέχει αφθονία, που πλουτίζει τις ανθρώπινες κατοικίες,
67    Που δίνει σιτάρι και κάνει τα σιτηρά να φυτρώνουν.
68    (27) Ενμπιλούλου-Χεγκάλ, που συγκεντρώνει την αφθονία για τους λαούς . . . .
69    Που βρέχει από ψηλά πλούτη στην πλατειά γη και προμηθεύει με άφθονη βλάστηση.
70    (28) Σιρσίρ, που στοίβαξε ένα βουνό πάνω στην Τιαμάτ,71    Που λεηλάτησε το πτώμα της Τιαμάτ με τα όπλα [του],
72    Ο προστάτης της γης, ο αξιόπιστος βοσκός τους,
73    Του οποίου τα μαλλιά είναι καρποί που φυτρώνουν, του οποίου το τουρμπανι είναι [αρδευτικό] κανάλι,
74    Που διαρκώς διέσχιζε τη μεγάλη Θάλασσα μέσα στην οργή του,
75    Και διαρκώς διέσχιζε το πεδίο της μάχης της σαν να ήταν γέφυρα.
76    (29) Σιρσίρ-Μαλάχ ήταν το δεύτερο όνομα που του έδωσαν—έτσι να γίνει—
77    Η Τιαμάτ ήταν το καράβι του, αυτός ήταν ο πλοηγός της.
78    (30) Γκιλ, που πάντα μαζεύει σορούς κριθαριού, τεράστιους σορούς,
79    Ο δημιουργός των σιτηρών και των σμηνών, που δίνει σπόρο για τη γη.
80    (31) Γκιλιμά, που έκανε το δεσμό των θεών σταθερών, που δημιούργησε σταθερότητα,
81    Μια παγίδα που τους κατατρόπωσε, που όμως προσέφερε και εύνοια.
82    (32) Αγκίλιμα, ο υψηλός, που αρπάζει το στέμμα, που ελέγχει το χιόνι,
83    Που έφτιαξε τη γη πάνω στο νερό και έκανε σταθερούς τους ουρανούς.
84    (33) Ζουλούμ, που ορίζει λιβάδια για τους θεούς και μοιράζει ό,τι δημιούργησε,
85    Που παρέχει εισοδήματα και προσφορές τροφής, που διαχειρίζεται τα ιερά.
86    (34) Μούμμου, δημιουργό ουρανού και κάτω κόσμου, που προστατεύει τους πρόσφυγες,
87    Ο θεός που καθάρει τον ουρανό και τον κάτω κόσμο, δευτερευόντως [ονομάζεται] Ζουλούμμου,
88    Ως δείγμα σεβασμού για τη δύναμη του, στην οποία κανείς άλλος θεός δεν τον φτάνει.
89    (35) Γκισνούμουναμπ, ο δημιουργός των λαών, που έφτιαξε τις περιοχές του κόσμου,
90    Ο οποίος κατέστρεψε τους θεούς της Τιαμάτ και έφτιαξε λαούς από μέρη τους.
91    (36) Λουγκαλαμπντουμπούρ, ο βασιλιάς που σκόρπισε τα έργα της Τιαμάτ, που ξερίζωσε τα όπλα της,
92    Του οποίου τα θεμέλια είναι πάντα ασφαλή.
93    (37) Παγκαλγκουέννα, ο πρώτος όλων των κυρίων, που η δύναμή του λαμπρύνεται,
94    Που είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των θεών, των αδερφών του, ο πιο ευγενής από όλους.
95    (38) Λουγκαλντουρμάχ, βασιλάς του δεσμού των θεών, κύριος του Ντουρμαχού,96    Που είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλική κατοικία, απείρως ανώτερος από τους άλλους θεούς.
97    (39) Αρανούννα, ο σύμβουλος του Έα, του δημιουργού του θεού, των πατέρων του,
98    Τον οποίο κανείς θεός δε μπορεί να φτάσει τη βασιλική περπατησιά του.
99    (40) Ντουμουντούκου, ο οποίος ανανεώνει μόνος του την αγνή του κατοικία στο Ντούκου,
100    Ντουμουντούκου, χωρίς τον οποίο ο Λουγκαλντούκου δεν παίρνει απόφαση.
101    (41) Λουγκαλσουάννα, ο βασιλιάς που η δύναμή του είναι ανώτερη όλων των θεών,
102    Ο κύριος, η δύναμη του Άνου, αυτός που είναι υπέρτατος, ο επίλεκτος του Ανσάρ.103    (42) Ιρούγκα, που τους λεηλάτησε όλους στη Θάλασσα,
104    Που κατανοεί όλη τη σοφία, περιέχει και αντιλαμβάνεται.
105    (43) Ιρκίνγκου, που λεηλάτησε τον Κίνγκου σε . . . μάχη,
106    Που ορίζει τα διατάγματα και καθορίζει τα αξιώματα.
107    (44) Κίνμα, ο καθοδηγητής όλων των θεών, που συμβουλεύει,
108    Στο άκουσμα του ονόματος του οποίου οι θεοί υποκλίνονται με ευλάβεια ως μπροστά σε θύελλα.
109    (45) Ντινγκίρ-Εσισκούρ — ας λάβει την υψηλή του θέση στον Οίκο της Ευλογίας,
110    Ας φέρουν οι θεοί τα δώρα τους ενώπιόν του
111    Ωσότου αποδεχθεί τις προσφορές τους.
112    Κανείς πέρα από αυτόν εκτελλεί έξυπνα πράγματα
113    Οι τέσσερις (περιοχές) των μαύρων κεφαλών είναι δημιουργία του,
114    Πέρα από αυτόν κανείς θεός δεν γνωρίζει τις μέρες της ζωής τους.
115    (46) Γκίρρου, που κάνει τα όπλα σκληρά(;),
116    Που έκανε έξυπνα πράγματα στη μάχη με την Τιαμάτ,117    Με εκτενή σοφία, άριστος στην κατανόηση,
118    Ένα βαθύς νους, που ούτε όλοι οι θεοί μαζί δεν καταλαβαίνουν.
119    Ας είναι (47) Αντού τον όνομά του, ας καταλαμβάνει ολόκληρο τον ουρανό,
120    Ας μπουμπουνίζει με την ευχάριστη φωνή του σε όλη τη γη,
121    Ας γεμίζει το μπουμπουνητό(;) τα σύννεφα
    Και να δίνει τροφή στους ανθρώπους κάτω.
122    (48) Ασάρου, ο οποίος, όπως λέει το όνομά του, συγκέντρωσε τα Θεϊκά Πεπρωμένα
123    Είναι πράγματι ο φύλακας όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.
124    Όπως ο (49) Νεμπέρου ας κατέχει το μέρος που ενώνεται ο ουρανός και ο κάτω κόσμος,
125    Δε θα πρέπει να διασταυρώνονται επάνω ή κάτω, αλλά να τον περιμένουν.
126    Ο Νεμπέρου είναι το αστέρι του, το οποίος αυτός έκανε να λάμπει στον ουρανό,
127    Ας λάβει τη θέση του στην ουράνια σκάλα, ώστε να μπορούν να τον κοιτάζουν.
128    Ναι, αυτός που διασχίζει διαρκώς τη Θάλασσα χωρίς να ξεκουράζεται,
129    Ας είναι το όνομά του Νεμπέρου, που πιάνει τη μέση της,
130    Ας διορθώνει την πορεία των άστρων του ουρανού,
131    Ας καθοδηγεί τους θεούς σαν πρόβατα,
132    Ας δέσει την Τιαμάτ και να βάλει τη ζωή της σε θανάσιμο κίνδυνο,
133    Στις γενιές που δεν έχουν γεννηθεί, στις μακρυνές μελλοντικές ημέρες,
134    Ας συνεχίσει χωρίς έλεγχο, ας παραμείνει σε όλη την αιωνιότητα.
135    Από τότε που δημιούργησε τον ουρανό και κατασκεύασε τη γη,
136    Ο Ενλίλ, ο πατέρας του, τον αποκάλεσε με το ίδιο του το όνομα, (50) ‘Άρχοντα της Γης’.
137    Ο Έα άκουσε τα ονόματα με τα οποία τον αποκάλεσαν οι Ιγκίγκι138    Και το πνεύμα του έγινε λαμπρό.
139    “Να! Αυτός που το όνομά του υψώθηκε από τους πατέρες του
140    Ας ονομάζεται κι αυτός, όπως κι εγώ, (51) ‘Έα‘141    Ας ελέγχει αυτός όλες μου τις τελετουργίες,
142    Ας μοιράζει αυτός τις εντολές μου”.
143    Με τη λέξη “Πενήντα” οι μεγάλοι θεοί
144    Ονόμασαν τα πενήντα ονόματά του και του έδωσαν μια εξέχουσα θέση.
145    Δε θα πρέπει να λησμονηθούν• ένα εξέχον άτομο θα πρέπει να τα εξηγεί,
146    Οι σοφοί κι οι γραμματιζούμενοι να συζητούν γι’αυτά,
147    Ένας πατέρας θα πρέπει να τους επαναλαμβάνει και να τους διδάσκει στους γιους του,
148    Θα πρέπει να εξηγούνται σε βοσκούς και τσοπάνηδες.
149    Αν κάποιος δεν αμελεί τον Μαρντούκ, τον Ενλίλ των θεών,
150    Ας ευδοκιμήσει η γη του και ας προκόψει ο ίδιος,
151    (Γιατί) ο λόγος του είναι αξιόπιστος, η εντολή του δεν αλλάζει,
152    Κανείς θεός δεν μπορεί να αλλάξει τα λόγια του στόματός του.
153    Όταν κοιτάζει με οργή, δεν υποχωρεί,
154    Όταν η οργή του καίει, κανείς θεός δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
155    Ο νους του είναι βαθύς, το πνεύμα του τα αγκαλιάζει όλα,
156    Ενώπιον του οποίου οι αμαρτίες και τα παραπτώματα αναζητώνται.
157    Διδαχή που ένας εξέχων επανέλαβε ενώπιόν του (Μαρντούκ):
158    Το κατέγραψε και το αποθήκευσε, ώστε να μπορούν οι γενεές να έρχονται να το ακούνε.
159    [ . . ] . Ο Μαρντούκ, που έπλασε του θεούς Ιγκίγκι,
160    Και αν και υποβαθμίστηκαν . . . ας επικαλεστούν το όνομά του.
161    . . . . το τραγούδι του Μαρντούκ,
162    Που νίκησε την Τιαμάτ κι ανέλαβε τη βασιλεία.

==========================================

                       Γενεαλογία Ακκαδικού Πανθέου 


                      Γλωσσάρι Κυρίων Λέξεων-Ονομάτων

Anduruna - αντουρούνα Ο τόπος που παίζουν οι θεοί. Τα Ουράνια του βαβυλωνιακού πανθέου.
Anšar - ανσάρ Θεότητα του ουρανού του ακκαδικού πανθέου. Το όνομά του μεταφράζεται ως “άξονας του ουρανού”. Στην Enûma Eliš εμφανίζεται ως αδερφός και σύζυγος της Kišar, παιδιά των Laḫmu και Laḫamu και πατέρας του πανθέου. Εικάζεται πως το δίδυμο Anšar και Kišar αντιπροσωπεύουν τον ουρανό και τη γη.


       Ο Anšar επάνω σε έναν ταύρο
        (από ανασκαφή στην Ασσούρ)

    
Anu - άνου Ένας από τους θεούς της ιερής τριάδας της βαβυλωνιακής μυθολογίας (μαζί με τον Ea και τον Enlil), θεότητα του ουρανού. Στην Enûma Eliš είναι γιος του Anšar και της Kišar και πατέρας του Ea, ο οποίος όμως θεωρείται ισάξιός του. Στη βαβυλωνιακή αστροθεολογία αντιπροσώπευε το βόρειο τρίτο της εκλειπτικής.
Anunnaki - ανουνάκι Επίσης γράφεται κι Anunna, Anunnaku, Ananaki κι Annunaki. Συλλογικό όνομα για το βαβυλωνιακό πάνθεο και σημαίνει περίπου “αυτοί με βασιλικό αίμα”. Στην Enûma Eliš διακρίνονται από τους Igigi, ως ανώτεροι.
Anuship    Αγγλική λέξη κατά το “kingship” και “lordship” που υποδηλώνει τη βασιλεία στο μεσοποταμιακό πάνθεο και προέρχεται από το γεγονός ότι ο Άνου ήταν στην πράξη ο πρώτος βασιλιάς των θεών πριν τον Marduk.
Apsû - απσού Επίσης Abzu, από το “ab” (=ωκεανός) και “zu”(=βαθύς ή σοφία). Η μία από τις δύο αρχέγονες θεότητες του βαβυλωνιακού πανθέου και προσωποποίηση του γλυκού νερού. Ως θεότητα εμφανίζεται μόνο στην Enûma Eliš, ενώ η λέξη Apsû στις άλλες μεσοποταμιακές μυθολογίες είναι απλά η κατοικία του Ea (αν και στην Enûma Eliš το πτώμα μου καταλήγει να διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο).
Be-l - μπελ  Ένας από τους πρώτους τίτλους του Marduk. Μεταφράζεται ως “Κύριος” (“Lord” στα αγγλικά). Αργότερα φαίνεται πως μετεξελίχθηκε ως ονομασία του σημιτικού θεού “Βαάλ” 
Damkina - νταμκίνα Επίσης Damgalnuna. Η σύζυγος του Ea και μητέρα του Marduk. Στη σουμεριακή μυθολογία εμφανίζεται ως σύζυγος του Enlil.
Durmaḫu - ντουρμαχού Ο δεσμός των ουρανών και της γης. Η λέξη χρησιμοποιούνταν για ένα είδος σχοινιού φτιαγμένου από καλαμιές.
Ea - έα Επίσης κι Enki (=κύριος της Γης, ενδεχομένως) και Nudimmud (=πού φέρει ομοιότητα, όνομά του ως δημιουργού) Ένας από τους θεούς της ιερής τριάδας της βαβυλωνιακής μυθολογίας (μαζί με τον Anu και τον Enlil), θεότητα του νερού. Στην Enûma Eliš είναι γιος του Anu, αλλά θεωρείται ισάξιός του. Σκοτώνει τον αρχέγονο θεό Apsû πριν προλάβει να σκοτώσει κείνος του θεούς που ενοχλούσαν την ανάπαυσή του και παίρνει το στέμμα του καταλαμβάνοντας αρχηγική θέση στο πάνθεο. Χρησιμοποιεί δε το σώμα του Apsû ως κατοικία του. Στη βαβυλωνιακή αστροθεολογία αντιπροσώπευε το νότιο τρίτο της εκλειπτικής.

   
Ο Ea υπερνικά τον Apsû (στα δεξιά κρατά το όπλο του)
κι έπειτα κατοικεί μέσα του (το υδάτινο πλαίσιο που τον περιβάλλει)


Enlil - ενλίλ Ένας από τους θεούς της ιερής τριάδας της βαβυλωνιακής μυθολογίας (μαζί με τον Anu και τον Ea), θεότητα του αέρα. Στην Enûma Eliš εμφανίζεται πρώτη φορά στο τέλος της 4ης πινακίδας μαζί με όλη την τριάδα, όταν ο Marduk καταλαμβάνει τα ιερά των τριών θεών μετά τη νίκη του επί της Tiamat. Γενικότερα στο έργο αυτό εμφανίζεται ελάχιστα και στο τέλος παραδίδει το όνομά του στον Marduk. Στη βαβυλωνιακή αστροθεολογία αντιπροσώπευε το μεσαίο τρίτο της εκλειπτικής.
Ésagil - έσαγκιλ Επίσης και Ésagila (=σπίτι με ανυψωμένη κορυφή) κι ήταν ο κεντρικός ναός της λατρείας του Marduk στη Βαβυλώνα. Η κατασκευή ολόκληρου του συμπλέγματος ολοκληρώθηκε από τον Ναβουχοδονόσορα Β’ στα μέσα του 6ου π.Χ. αι.
Ešarra - εσάρα Η κατοικία που έχτισε ο Marduk για τους θεούς, μετά τη νίκη του επί της Τιαμάτ.
Ešgalla - εσγκάλα Δεν είναι σαφές, αλλά μοιάζει να είναι ένα συλλογικό όνομα για την κατοικία της βαβυλωνιακής τριάδας, Enlil, Ea και Anu.
Igigi - ιγκίγκι Συνώνυμο του Anunnaki σε γενικές γραμμές, αν και στην Enûma Eliš η λέξη χρησιμοποιείται για τους νεώτερους θεούς, κατώτεροι των Anunnaki.
Kaka - κάκα Ο βεζύρης του Anšar
Kišar  κισάρ Αδελφή και σύζυγος του Anšar, μητέρα του Anu και κατ’επέκταση ολόκληρου του πανθέου. Εικάζεται πως το δίδυμο Kišar-Anšar αντιπροσωπεύει τη γη και τον ουρανό αντίστοιχα. 
Laḫmu Laḫamu  λαχμού λαχαμού Ο Laḫmu κι η Laḫamu εμφανίζονται ως τα πρωτότοκα παιδιά του Apsû και της Tiamat και δεν αναφέρονται ποτέ ξεχωριστά, αλλά πάντα ως δίδυμο. Ο Laḫmu εμφανίζεται σε επεικονίσεις ως άνδρας με μούσι, 4-6 μπούκλες στα μαλλιά και κόκκινο ζωνάρι. Παρομοίως και η αδελφή του (χωρίς τα μούσια), αν και αυτή εμφανίζεται και φιδόμορφη ενίοτε.
Το όνομα του Laḫmu σχετίζεται με το “τριχωτός” ή “μαλλιαρός” και κάποιοι εικάζουν πως το όνομα της αντίστοιχης θεότητας στη Χαναάν αποτέλεσε βάση για τη Βηθλεέμ (κι όχι η εβραϊκή λέξη για το ψωμί, lehem). Το όνομα της Laḫamu φέρεται να σχετίζεται με τη λάσπη, το ίζημα στον πυθμένα της θάλασσας.

           
           Ο θεός Laḫmu. Εδώ φαίνεται να κρατά       Η συνήθης, νεότερη απεικόνιση
               πάνω από το κεφάλι του ένα λιοντάρι.          του Laḫmu (εικόνα χωρίς
            (από βαβυλωνιακή κυλινδρική σφραγίδα.)   περαιτέρω στοιχεία καταγωγής)

    
Lullû - λουλού Η λέξη που χρησιμοποιείται για τους αρχέγονους ανθρώπους στην Enûma Eliš. Η ίδια λέξη εμφανίζεται στο Ακκαδικό λεξικό του Jeremy Black και με τις έννοιες “χαρίζω αφθονία”, “όμορφος” και ενδεχομένως “ψευδής”.
Marduk    μαρντούκ Επίσης Amar-utu (=μόσχος του ήλιου). Το όνομα έχει μεταφερθεί ως “Μαρδοχαίος” στα Ελληνικά και “Merodach” στα Εβραϊκά. Ο Marduk ήταν ο βασιλιάς του βαβυλωνιακού πανθέου και θεός-προστάτης της Βαβυλώνας, κάτι που καθιερώνεται την περίοδο της βασιλείας του Χαμουραμπί (18ος π.Χ.αιώνας). Την ίδια περίοδο ο Marduk συσχετίζεται αστρολογικά με τον πλανήτη Δία.


    Ο Marduk με το δράκο Mušḫuššu
(από βαβυλωνιακή κυλινδρική σφραγίδα)


Marduk - Μαρντούκ Στην Enûma Eliš εμφανίζεται ως γιος του Ea και της Damkina. Τα παιχνιδίσματά του με τους αέρηδες προκάλεσαν την οργή της αρχέγονης μητέρας των θεών Tiamat, η οποία άρχισε να προετοιμάζεται να καταστρέψει τους θεούς. Στο τέλος ο Marduk είναι αυτός που την κατατροπώνει και φτιάχνει τον υλικό κόσμο με το πτώμα της. Ως ανταμοιβή οι τρεις κυρίαρχοι θεοί (Ea, Enlil κι Anu) του παραχωρούν την εξουσία τους και ο Marduk κατασκευάσει κατοικίες ώστε να μπορούνε να αναπαυθούν οι θεοί. Τέλος πλάθει τους ανθρώπους με το αίμα του Kingu, εχθρού του και συζύγου της Tiamat, για να υπηρετούν τους θεούς.
     Αν κι ο Marduk ξεκίνησε ως θεότητα με άγνωστες αρμοδιότητες, είναι σαφές από την αρχαιολογική έρευνα ότι η σημασία που άρχισε να παίρνει στο πάνθεο αναπτυσσόταν σιγά-σιγά με την αυξανόμενη λατρεία που του αποδιδόταν λόγω δημοφιλίας. Άρχισαν να περνούν σ’ αυτόν αρμοδιότητες και χαρακτηριστικά των υπολοίπων σημαντικών θεών, μέχρι που τους επισκιάζει τελείως, όπως φαίνεται στην Enûma Eliš. Η διαδικασία αυτή παγιώνεται με το που γίνεται η Βαβυλώνα πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας τον καιρό του Χαμουραμπί.
Mariutu - μαριούτου  Άγνωστης σημασίας λέξη, αλλά μοιάζει να ερμηνεύεται στον επόμενο στίχο (I,102) ως “θεός του ήλιου”.
Mummu - μούμου Το όνομα του βεζύρη του Apsû, με τον οποίο συνωμότησε για την πρώτη επίθεση κατά των θεών και κατέληξε αιχμάλωτος του Έα. Ο τίτλος του βεζύρη δεν ερμηνεύεται, αλλά φαίνεται να σημαίνει τον σύμβουλο.
Nannar - νανάρ Στα Ακκαδικά Su’en ή Sîn. Η μεσοποταμιακή θεότητα του φεγγαριού. Στην Enûma Eliš πλάθεται από τον Marduk.

                  
                  Τυπική απεικόνιση του Nannar ως μισοφέγγαρο.
                  Εδώ επιβλέπει την παράδοση εξουσίας από έναν
              βασιλιά σε έναν άλλο. (~2400π.Χ. Βρετανικό Μουσείο)


Ne-beru - νεμπέρου Επίσης Nibiru. Βαβυλωνιακός όρος για το υψηλότερο σημείο της εκκλιπτικής, το σημείο της εαρινής ισημερίας. Στην Enûma Eliš το καθορίζει ο Marduk. Συχνά εμφανίζεται κι ως κατοικία του θεού που ελέγχει τις κινήσεις των άστρων, συνήθως του Marduk. Το όνομα “Nibiru” έχει χρησιμοποιηθεί και κατά κόρον από καταστροφολόγους και συνωμοσιολόγους ως όνομα υποτιθέμενου ουράνιου σώματος που θα καταστρέψει τη Γη (για το 2012). Η ιδέα αυτή κρατάει από το 1995 και δε θα εκλείψει μάλλον ποτέ.
Ninšiku - νινσίκου Εναλλακτικό όνομα του Ea. Δεν εντοπίστηκε αν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα ή αν είναι κάποιος ιδιαίτερος τίτλος.
Nudimmud - νούντιμουντ Εναλλακτικό όνομα για το θεό Ea.
Qingu - κίνγκου Ο σύζυγος της Tiamat μετά το θάνατο του Apsû, στον οποίο εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του στρατού της και του έδωσε τις Πινακίδες του Πεπρωμένου για να το ενισχύσει. Αφού νικήθηκε από το Marduk, δολοφονήθηκε ως τιμωρία και για να χρησιμοποιήσει ο Marduk το αίμα του για να πλάσει τους ανθρώπους.
Šamaš - σαμάς Η βαβυλωνιακή θεότητα του Ήλιου. Ο Šamaš εμφανίζεται πάντα ως είτε απόγονος του Nannar (θεότητα του φεγγαριού) είτε ως υποτελής του και συνδέεται κυρίως με την έννοια της δικαιοσύνης (η θεότητα που φέρνει στο φως την ανομία). Κάτι παρομοιο συμβαίνει και στην Enûma Eliš, που ο Marduk δημιουργεί πρώτα τον Nannar κι έπειτα τον Šamaš. Πάντως φαίνεται πως αυτή η προτίμηση του φεγγαριού οφείλεται στο σεληνιακό ημερολόγιο των βαβυλωνίων.

                    
                        Το πάνω τμήμα του Κώδικα του Χαμουραμπί,
                        όπου ο Šamaš παραδίδει σύμβολα εξουσίας
                       στον Χαμουραμπί (~1750π.Χ. Μουσείο Λούβρου)


Tiamat - τιαμάτ Μία από τις δύο αρχέγονες θεότητες του βαβυλωνιακού πανθέου, προσωποποίηση του χάους και του αλμυρού νερού και σύζυγος του θεού Apsû των γλυκών νερών, με τον οποίο αναμιγνύει τα νερά της και παράγει τους πρώτους θεούς. Επιπλέον είναι η μητέρα των τεράτων της βαβυλωνιακής μυθολογίας. Η ίδια δε παρουσιάζεται είτε τερατόμορφη, είτε με μορφή μεγάλου ερπετού (γεγονός που έχει οδηγήσει κάποιους να τη συνδέσουν με τον Όφι της Γένεσης). Ετυμολογικά το όνομά της φαίνεται να σχετίζεται με τις σουμεριακές λέξεις “ti”(=ζωή) και “ama” (=μητέρα), αλλά έχει συνδεθεί με πολλές λέξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου που έχουν σχέση με τη θάλασσα, μεταξύ των οποίων είναι και η “Τηθύς”, η “Θάλαττα”, αλλά και η σημιτική λέξη “tehom” που χρησιμοποιείται για την “άβυσσο” στο δεύτερο στοίχο της Γένεσης.
     Η Tiamat αρχικά βοηθά τον Ea να σκοτώσει τον Apsû που σκόπευε να σκοτώσει τους ενοχλητικούς θεούς, αλλά αργότερα στρέφεται εναντίον τους επειδή ενοχλείται με τα παιχνιδίσματα του Marduk με τους ανέμους. Τελικά ο Marduk τη σκοτώνει και χρησιμοποιεί το σώμα της για να φτιάξει τον υλικό κόσμο, τη γη και τον ουρανό.

           
                Ο Marduk με όπλα αντιμετωπίζει τη τερατόμορφη Tiamat.

Η Tiamat τέρας με θεούς στη ράχη χωρίς λόγια αλλά 1ος Marduk ένοπλος
                    (από βαβυλωνιακή κυλινδρική σφραγίδα)

Ummu Ḫubur - ούμου χούμπουρ Τίτλος της Τιαμάτ. Στην Enûma Eliš εμφανίζεται με την έννοια της μητέρας που δημιούργησε τα πάντα. Ενδεχομένως να σημαίνει “μητέρα της συνάθροισης [των θεών]”
Upšukkinakku - ουπσουκινάκου Άγνωστης σημασίας λέξη, αλλά φαίνεται να σημαίνει ή κάποιου είδους κατοικίας των θεών ή το χώρο συνεδρίασής τους.
Usmû - ουσμού Επίσης και Isimud και Usumu. Μια από τις ελάσσονες θεότητες, αγγελιοφόρος του Ea. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το ότι παρουσιάζεται με δύο πρόσωπα που κοιτάζουν το ένα μπρος και το άλλο πίσω.

      
    Ο Usmû μπροστά στον Ea, που κάθεται στον Apsû και δύο φύλακες με
                       λογχοπελέκεις. (κυλινδρική σφραγίδα)
 

 

 

Web Design: Granma - Web Hosting: Greek Servers