-


Dali &

/
 
 

 

: V

     Σε τοτο το ρθρο χω συγκεντρσει τα Επιγρμματα, σα τουλχιστον μπρεσα να μαζψω, τους χω κνει μια απλωτ μετφραση, σο για να μπορσω να τα κνω μμετρα και με ρμα και πνω κει, χω λιγκι υπερβε τα εσκαμμνα, για το πετχω. Φυσικ δεν το κατφερα σε λα - λα, μα στα περισστερα εξ αυτν. Στα προηγομενα ρθρα αφο μλησα για συλλογς, ανθολογες, παρελειπμενα χρσιμα, για την ιστορα των επιγραμμτων, για τους δημιουργος των -σους τουλχιστον κατφερα να βρω στοιχεα- εδ παραθτω τα δια τα Επιγρμματα κι ελπζω να τχω... επιεκειας και καλς αντιμετπισης. Ελπζω επσης να το διασκεδσετε με τη καρδι σας γιατ πραγματικ εναι απστευτα ργα τχνης, ειδικ μερικ εναι... κολασμνα καλ!
     Λοιπν σαν μνη οδηγα που 'χω να δσω εναι, πως το αρχαο κεμενο εναι μπλε σκορο και πλγιας γραφς, εν η μετφραση, ευθεα γραφ και κκκινη. Αυτ και πμε λοιπν μαζ παρεολα...
Π. Χ.


                     ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Αισχλον Ευφορωνος Αθηναον τδε κεθει
μνμα καταφθιμνον πυροφροιο Γλα.
Αλκν δ' ευδκιμον Μαραθνιον λσος ν εποι
κα βαθυχαιτεις Μδος επιστμενος.

Τον Αθηναο Αισχλο τ' Ευφορωνα σκπει τοτο το χμα,
στη καρπερ που πθανε, τη σιτοφρο Γλα.
Για την αντρει του μρτυρες, ο σγουρομλλης Πρσης
που τηνε γνρισε καλ, και τ' λσος Μαραθνα.

                     ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ


Ουκτι Τιμαρου, το πριν γλαφυροο κλητος,
πγμα φρει πλωτν Κπριδος ειρεση,
αλλ' επ μεν ντοισι μετφρενον, ως κρας ιστ,
κυρτοται, πολις δ' εκλλυται πρτονος,
ιστα δ' αιωρητ χαλ σπαδονσματα μαστν,
εκ δε σλου στρεπτς γαστρς χει ρυτδας,
νρθε δε πανθ' υπραντλα νες, κολη δε θλασσα
πλημρει, γνασιν δ' ντρομς εστι σλος.
Δστανς γ' ος ζως ετ' ων Αχερουσδα λμνην
πλεσετ' νωθ' επιβς γρας επ' εικοσρου.

Στης Τιμαρου τη φρεγτα, το κουπ της,
-κποτ' ωραα- δε ξεκουν, της Αφροδτης.
Κυρτσαν οι μοι της, σαν το σαθρ κατρτι,
και τ' ασημι μαλλι, σα ξεφτισμνοι κβοι,
και χαλαρ, σαν τα πανι, της κρμονται τα στθη,
θελλα θαρρες χει αυλακσει τη κοιλι της.
Μπζει το σκφος τα νερ, πρρα και πρμνη,
τα γνατ της τρζουνε, πλημμρισε τ' αμπρι.
Αχ δυστυχς ποιος καρβι σπιο χει πρει
και ζωντανς διασχζει την Αχερουσα λμνη.

ρθρε, τ νυν, δυσραστε,,
βραδς περ κσμων ελσση,
λλος επε Δημος θλπεθ' υπ χλανδι;
λλ' τε ταν ραδηνν κλποις χων, ωκς επστης,
ως βλλων επ' εμε φως επιχαιρκακον.

Αυγ, σκληρ στους εραστς, γιατ αργες μονχα,
σαν η Δημ στη κλνη της ζεστανει κποιον λλο;
Εν ταν την εχα 'γω, πως βιστηκες να ρξεις
το φως σου το χαιρκακο, γοργ, στο τσκα-τσκα!

γχει και πλιν ειπ, πλιν, πλιν, Ηλιοδρας,
ειπ, συ δ' ακρτω το γλυκ μσγ' νομα,
και μο τον βρεχθντα μροις, και χθιζν οντα,
μναμσυνον κενας αμφιτθει στφανον.
Δακρει φιλραστον, ιδο, ρδον, ονεκα κεναν
λλοθι κου κλποις αμετροις εσορ.

Βλε κρασ και πες ξαν: "στη 'γει σου Ηλιοδρα",
σμξε το απθανο πιοτ με το γλυκ ονομ της,
Το στφανο, -το χτεσιν- λουσμνο στ' ρωμ της,
φρα το συ και λα μου, κενη να μου θυμζει,
αχ δες το ρδο του ρωτα, για κενη πως δακρζει,
που μακρυ, σ' λλη αγκαλι, τη βλπω να 'ναι τρα.

δη λευκον θλλει, θλλει δε φλομβρος νρκισσος,
θλλει δ' ουρεσφοιτα κρνα. δη δ' η φιλραστος,
αν νθεσιν ριμον νθος, Ζηνοφλα Πειθος αδ
τθηλε ρδον. Λειμνες, τ μταια κμαις επ φαιδρ
γελτε: Α γαρ παις κρσσων αδπνοων στεφνων.

Ανθζει τρα ολλολευκος, μορφος μενεξς,
κι ο νρκισσος που λαχτραει τη βροχ,
τα κρνα ανθζουνε στων λφων τις πλαγις.
Κι η Ζηνοφλα, σα το ρδο της Πειθος κι αυτ,
ανθζει ηδυπαθς σαν νθος μσα στ' λλα.
Τι καμαρνετε αγρο για τ' ανθισμνα σας μαλλι;
Μες στα υπροχα νθη σας καλλστη η κοπελλι.

Το σκφος αδ γγηθε, λγει δ' τι τας φιλρωτος
Ζηνοφλας ψαει του λαλου στματος.
λβιον * εθ' υπ' εμες νυν χελεσι χειλα θεσα
απνευστ ψυχν ταν εν εμο προποι.

Τι τυχερ το κπελλο που της φιλ τα χελη
πως το στμα με κρασ βρχει η Ζηνοφλη...
Ας τανε τα χελη της ν' αγγξουν τα δικ μου
και μονοροφι ας πινε λα τα σωθικ μου.

Ω ποδς, ω κνμης, ω τον απλωλα δικαως μηρν,
ω γλουτων, ω κτενς, ω λαγνων, μοιν, ω μαστν,
ω του ραδινοο τραχλου, ω χειρν, ω των μανομαι ομματων,
ω κατατεχνοττου κινματος, ω περιλλων γλωττισμν,
ω των μμεθα φαναρων. Ει δ' Οπτικ και Φλρα
και ουκ δουσα τα Σαπφος, και Περσες Ινδς ηρσατ' Ανδρομδης.

Αχ τα πδια, αχ η κνμη, -Θε μου χνομ'- οι μηρο της,
οι γλουτο της, τα λαγνια, -παλαβνω- η σχισμ της,
οι μοι της, ο τρυφερς αυχνας, τα βυζκια της,
τα χρια, τα τσακσματα, τα μορφα ματκια της,
ψθυροι που μ' ανβουν, τα γλυκ φιλκια της.
Κι αν εναι Ιταλς η Φλρα, τι με αυτ;
Τι κι αν ποτ της δε τραγοδησε Σαπφ;
Ινδ, Περσες, την Ανδρομδα δεν ηρσθη, σας ρωτ;

Νυξ μακρ και χεμα,
μσην δ' επ Πλειδα δνει,
καγ παρ προθροις νσσομαι υμενος
τρωθες της δολης κενης,
πθω ου γαρ ρωτα
Κπρις, ανιηρν δ' εκ πυρς κε βλος.

Μεγλη η νχτα και ψυχρ κι η Πολια πει να δσει
κι εγ μπροστ στη πρτα της, μοσκεμα στη βροχ,
τρελς στον πθο κι η καημνη μου ψυχ
φαρμακωμνη απ' την πιστη θα σβσει.
ρωτα, Κπρις, δεν μου χρισες γλυκ,
βλος πικρ, καυτ στο στθος μου 'χεις μπξει!

Γυμνν ην εσδης Καλλστιον, ω ξνε, φσεις:
"λλακται διπλον γρμμα Συρηκοσων".

Αν αντικρσεις γυμν, ω ξνε, την Καλλστιον
θα πεις πως εν' επσης και καλλσχιων!!!

Ψυχ μοι προλγει φεγειν πθον Ἡλιοδρας,
δκρυα κα ζλους τος πρν ἐπισταμνη.
Φησ μν, ἀλλ φυγεῖν οὔ μοι σθνος· ἡ γρ ἀναιδς
αὐτ κα προλγει κα προλεγοῦσα φιλεῖ.

Μσα η ψυχ μου το μην, την Ηλιοδρα χνω,
τις ζλειες και τα δκρυα, λει πως παρατει.
Μα ,τι κι αν πει δε δναμαι ακμα να το κνω,
γιατ προβλπει μεν σωστ, μ' ακμα αγαπει!


Εὕδεις, Ζηνοφλα, τρυφερὸν θλος· εἲθ’ ἐπὶ σο νῦν
ἄπτερος εἰσῄειν Ὕπνος ἐπ βλεφροις,
ὡς ἐπὶ σοὶ μδ’ οὗτος, ὁ καὶ Διὸς ὄμματα θλγων,
φοιτσαι, κτεχον δ’ αὐτὸς ἐγὼ σε μνος.

Κοιμσαι Ζηνοφλα μου, ολφρεσκο βλαστρι.
Χωρς φτερ να τρπωνα στα βλφαρ σου τχα,
οτ' πνος να μη σ' γγιζε που 'χει και Δα πρει
αλλ κι λλος κανες, μικρ, εγ... εγ... μονχα!

                            ΜΗΡΟΣ

Οἵη περ φλλων γενε, τοη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
φλλα τὰ μὲν τ’ ἄνεμος χαμδις χει, ἄλλα δὲ
θ’ ὕλη τηλεθωσα φει, ἔαρος δ’ ἐπιγγνεται ὥρῃ·
ὥς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φει ἡ δ’ ἀπολγει.

Θνητς γενις, σκορπτε σαν τα φλλα,
σοφ, στη θση σας λλα θα βλει η φση,
σπου κι αυτ μια μρα θα σκορπσει,
το φσημα τ' αγρα σαν ανατριχλα.

                       ΑΝΥΤΗ

Θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως
ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων
κυδιόων ὅτι οὗ θάμ᾿ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῇδα
βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναῒς ἔδεκτο χέρα.

Για δες το Βρμιο τργο με τα κρατα μεγλα,
πως μας κοιτ καμαρωτς κουνντας το γενκι,
αφο η Νας με το τριανταφυλλνιο της χερκι.
συχν τους βστρυχος του τους πυκνος γαργλα.

Μνᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἵσατο Δᾶμις
ἵππου, ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης
τύψε, μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτός
ζέσσ᾿, ἐπὶ δ᾿ ἀργαλέᾳ βῶλον ἔδευσε φονᾶ.

Ο Δμης στησε το μνμα τοτο, νχει
το γενναο του τι πουπεσε στη μχη.
Στο στρνο τρθη, πτισε το ξερ χμα
το αμα που 'χυσε, το ερωστο το σμα.

Ἑρμᾶς τᾷδ᾿ ἕστακα παρ' ὄρχατον ἠνεμόεντα
ἐν τριόδοις πολιᾶς ἐγγύθεν ἀιόνος,
ἀνδράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὁδοῖο·
ψυχρὸν δ᾿ ἀχραὲς κράνα ὑποπροχει.

Εμ' ο Ερμς. Με στσανε σ' αυτν εδ τον τοχο,
στον κπο μες στο τρστρατο, για να γροικ τον χο
τ' ανμου στη κατλευκη, απ' τα κματα, ακτ.
Ανπαψου περαστικ, νερκι πιες απ' τη πηγ.

Πολλκις τδ' ολοφυδν κρας επ σματι Κλενα
μτηρ ωκμορον παιδ' εβασε φλαν,
ψυχν αγκαλουσα Φιλαινδος, προ γμοιο
χλωρν υπρ ποταμο χεμ' Αχροντος βα.

Πολλκις μταια στης θυγατρς το μνμα
τ' γουρου χρου της, παρθνο θμα,
η δλια η Κλενα φναζε να μη διανσει,
η Φιλαινδα της η νια, ποχε κινσει,
το μαυρνερο τ' Αχροντα, μα να γυρσει.

ζευ πας υπ καλ δφνας ευθαλα φλλα,
ωραου τ' ρυσαι νματος αδ πμα,
φρα τοι ασθμανοντα πνοις θρεος φλα γυα
αμπασης, πνοι τυπτμενα Zεφρου.

ποιος κι αν εσαι κθισε στης δφνης τη σκιολα,
απλαυσ τη τη δροσι, απ' τα ωραα φλλα,
πιες απ' το γργαρο νερ, στη δροσερ πηγ
και ξεκουρσου απ' το κμα στου ανμου τη χνο.

σταθι τδε, κρνεια βροτοκτνε, μηδ' τι
λτρον χλκεον αμφ' νυχα στζε φνων δαων,
λλ' αν μαρμαρον δμον ημνα αιπν Αθνας,
αγγλειν ανρεαν Κρητς Εχεκρατδα.

Εδ ανετθη το φονικ δρυ, που πρπει
να πψει να στζει η χλκινη λεπδα,
πια το αμα των εχτρν. Ανπαψ του,
στης Αθηνς το μαρμαρνιο τον να λαλντας,
τη δξα του Κρητς πολεμιστ, Εχεκρατδα. 

                       ΝΟΣΣΙΣ

ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ᾽ ὄλβια, δετερα πντα
ἐστν· ἀπὸ στματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μλι.
τοῦτο λγει Νοσσς· τνα δ᾽ ἁ Κπρις οὐκ ἐφλασεν,
οὐκ οἶδεν τνα γ᾽, ἄνθεα ποῖα ῥδα.

Απ τον ρωτα ουδν γλυκτερο δε βνω
μχρι το μλι φτυσα, και τποτε πιο πνω.
Εγ το λω η Νοσσς, κι ποια δεν χει ερωτευτε
στα χρτα μσα, τ' νθεα δε βρσκει: τα πατε.

Καίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄπο τὰν ᾽Αφροδίταν
ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύτας·
δαιδαλέος τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει,
τοῦ, τῷ καὶ τήνα καλὸν ῎Αδωνα χρίει.

Με χαρ δχετ' η Κπρις, μορφη προσφορ:
της Σαμτας το διχτκι που τυλγει τα μαλλι.
Πργματι φνα η τεχνικ και κενο πως μυρζει!
πως το νκταρ που η θε τον δωνι ραντζει.

λτοῖσαι ποτὶ ναὸν ἰδώμεθα τᾶς Ἀφροδίτας
τὸ βρέτας, ὡς χρυσῷ δαιδαλόεν τελέθει.
εἵσατό μιν Πολυαρχὶς ἐπαυρομένα μάλα πολλὰν
κτῆσιν ἀπ' οἰκείου σώματος ἀγλαίας.

Ελτε πμε στο να να δομε τ'ς Αφροδτης
τ' γαλμα τ' ολοστλιστο, που 'ναι μες στο χρυσ.
Η Πολυαρχς το στλισε και το 'στησεν εδ
με πλοτο που εμζεψε με το λαμπρ κορμ της.

Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει· εὖ γε τὸ γαῦρον
τεῦξε τό θ' ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
σαίνοι κέν σ' ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφυλαξ σκυλάκαινα
δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.

Της Θαυμαρτης εμορφι περτεχνη εικονζει
που παζοντας τα βλφαρα μορφς πολλς αλλζει
Κι ο σκλος φλαξ την ουρ σα παλαβς λικνζει
γιατ θαρρε τη δσποινα την δια του κοιτζει.

          ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ

Την φιλοπουληγλωτα κρην επ νυκτς νειρον
εχον επισφγξας πχεσιν ημετροις.
Πεθετ μοι ξμπαντα, και ουκ αλγιζεν εμεο
κπριδι παντοη σματος απτομνου.
Αλλ βαρζηλς τις ρως, και νκτα λοχσας
εξχεεν φιλην, πνον αποσκεδσας.
δ μοι ουδ' αυτοσιν εν υπναλοισιν ονεροις
φθονς εστιν ρως κρδεος ηδυγμου.

Εχτς το βρδυ εδα στ' νειρ μου,
το γελαστ κορτσι πως κρατοσα στο πλευρ μου.
Χωρς ναζκια τα 'διν' λα στη στιγμ
κι εγ απλ τη χιδευα σ' λο της το κορμ.
μως ο ρωτας ο φθονερς παραφυλοσε,
πρε τον πνο μου τη πιο ακατλληλη στιγμ.
Να κψει τ' νειρο θαρρες καραδοκοσε
και μου αρνεται, εμπαθς, μια νχτα ερωτικ.

Παρμενς, ουκ ργω, το μεν ονομα καλν ακοσας
ωισμην, σοι δε μοι πικρτερη θαντου.
Και φεγεις φιλοντα, και ου φιλοντα δικεις,
φρα πλιν εκενον και φιλοντα φγης.
Κεντρομανς δ' γκιστρον φυ στμα, και 'με
δακντα ευθς χει ροδου χελεος εκκρεμα.

Δεν εσαι συ πραγματικ σαν Παρμενς*,
το νομ σου μνον μορφα ηχες,
και θνατου, μου 'σαι ακμα πικροτρα.
Διχνεις αυτν που σ' αγαπει
και κυνηγς αυτν που δε σε πει,
για να τον διξεις ταν σε ζητ.
Αγκστρι χει το στμα σου και να,
που πιστηκα να κρμομαι στα χελη σου τα κοραλλι.

* Παρμενς, απ το ρμα παραμνω, σημανει πιστ, ρα της λει πως εναι μνο κατ' νομα κι χι στην ουσα του ονματς της!

             ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ

Βστρυχον ωμογροντα τ μμφεαι μματα θ' υγρ
δακρσιν; Ημετρων παγνια τατα παθν,
φροντδες απρκτοιο πθου τδε, τατα βελμνων
σμβολα και δολιχς ργα νυχεγρεσης.
Και γαρ που λαγνεσσι ρυτς παναριος δη,
και λαγαρν δειρ δρμα περικρεμται.
Οππσον ηβσκει φλογς νθεα, τσσον εμεο
ψεα γηρσκει φροντδι γυιοβρω.
Αλλ κατοικτερασα διδου χριν, αυτκα γαρ μοι
χρως αναθηλσει κρατ μελαινομνω.

Τα μαλλι μου τα σταχτι μη μου χλευζεις
και με τα μορφα υγρ σου μτια μη μου κλαις.
Τα πθια μου κι οι στεροι πθοι μου, λογιζεις,
εν' αποδεξεις απ' του ρωτα το τξο, σαγιτις.
και πως οι τσες νχτες μου τανε πικρς.
Ρυτιδωμνα τα λαγνια μου κι απ' το λαιμ,
το δρμα μου χει κρεμσει πλαδαρ.
Τι κι αν μσα μου καει σφριγηλ κι εφηβικ
φλγα του πθους, που εσ μου ξεσκεπζεις.
Τη χρη κνε μου κι εμ να λυπηθες,
ττε θα γνει η σρκα μου η γρι, νεανικ
και τα μαλλι μου σαν κορκου θα τα δεις.

Πρκριτς εστι Φιλννα τε ρυτς οπς βης πσης,
ιμερω δ' αμφς χειν παλμαις μλλον σο μλα
καρηβαροντα κορμβης μαζν νεαρς ρθιον ηλικης.
Σον γαρ φθινπωρον υπρτερον εαρος λλης,
χεμα σον αλλοτρου θερμτερον θρεος.

Προτιμ Φιλννα τις ρυτδες σου, απ της βης τους χυμος,
μες στις παλμες μου τα στθια σου κι χι νεανικος μαστος.
Το φθινοπρι σου καλλτερον απ τις νοιξες των κοριτσιν
και ο χειμνας σου θερμτερος, απ λων των καλοκαιριν.

Ρψομεν, χαρεσσα, τα φρεα, γυμν δε γυμνος

αμπελση γυοις για περιπλοκδην,
μηδν οι το μεταξ, Σεμιρμιδος γαρ εκενο
τεχος εμο δαιει λεπτν φασμα σθεν,
στθεα δ' ευξεθ, τα τε χελεα, τλλα δε σιγ
κρυπτον, εχθαρω την αθυροστομην.

Γδσου κι σε τη σρκα μου στη σρκα σου να σμξει

κι ανμεσ μας τποτε, τα μλη μας μπλεγμνα.
Κι αυτ το τολι της θες που σε χει τυλξει,
σαν τεχος αδιαπραστο μου φανεται εμνα.
Στθος με στθος, στματα διπλ μανταλωμνα,
κι ολγυρ μας η σιωπ, τα λγια μας να κρψει.

Ιππομνην φιλουσα νον προσρεισα Λενδρω,
εν δε Λεανδρεοις χελεσι πηγνυμνη,
εικνα την Ξνθοιο φρω φρεσ,
πλεξαμνη δε Ξνθον, ες Ιππομνην νστιμον τορ γω.
Πντα τον εν παλμησιν ανανομαι,
λλοτε δ' λλον αιν αμοιβαοις πχεσι
δεχνμενη αφνειν κυθρεια υπρχομαι.
Ει δε τις ημν μμφεται, εν πενην μιμντω οιογμω.

Τον Ιππομνη ταν γλυκ-γλυκ φιλ,
του Λανδρου το φλημα θυμμαι,
κι ταν σ' αυτο τα χελια μου κολλ,
του Ξνθου τη μορφ θα συλλογμαι,
κι ταν χω αυτν στην αγκαλι μου,
τον Ιππομνη θα ζητ η καρδι μου.
Πντα τον ντρα απαρνιμαι, τον σιμ μου.
Σαν τους αλλζω μες στης κλνης μου τη κοτη,
απολαμβνω τη Κυθρειαν Αφροδτη.
Κι αν με ψγει κποια, ας μνει αυτ πιστ
στο σπτι της, στο ταρι της, και μονογαμικ.

Εσβσθη φλογεροο πυρς μνος.
Ουκτι κμνω, αλλ καταθνσκω ψυχμενος Παφη.
δη γαρ μετ σρκα δι' οστα και φρνας ρπει
παμφγον ασθμανων οτος ο πικρς ρως.
Και φλοξ εν τελετας, τε θματα πντα λφυξεν,
φορβς ηπανη ψχεται αυτομτως.

Σβστηκ' αυτ που μ' καιγε, η δυνατ φωτι.
ταν μεγλη μα εγ δεν υποφρω πια.
Απ τη Κπρη σβνω, που μου στλνει παγωνι.
δη στη σρκα μου, στα κκκαλ μου, στη καρδι,
ρωτας χει μπει, παμφγος και βαθι.
Απομεινρι μνω στης θυσας τη φωτι,
που σαν τελεισει, εναι λα στχτη πια.

Χθιζ μοι Ερμνασσα φιλακρτους
μετ στμμασιν αυλεας αμφιπλκοντι θρας
εκ κλικος επχυεν δωρ, αμθυνε δε χατην
ην μλις ες τρισσν πλξαμεν αμφιλκην.
Ευφλχθην δ' τι μλλον υφ' δατος,
εκ γαρ εκενης λθριον εχε κλιξ
πυρ γλυκερν στομτων.

Χτες που κρεμοσα στη πρτα της
στεφνια καλοπλεγμνα μεθυσμνος,

με κατβρεξε η Ερμνασσα με κπελλο.
Χλασε το πρωιν το χτνισμ μου
που 'λεγα πως θα κρατσει τρεις ημρες.

Το νερ μως μ' καψε, μλλον γιατ το κπελλο
εχε πρει λη τη φλγα των χειλιν της.

Μηκτι τις πτξειε πθου βλος· ἰοδκην γὰρ
εἰς ἐμὲ λβρος Ἔρως ἐξεκνωσεν ὅλην.
Μὴ πτεργων τρομοι τις ἐπλυσιν· ἐξτε γρ μοι
λὰξ ἐπιβὰς στρνοις πικρὸν ἔπηξε πδα,
ἀστεμφς, ἀδνητος ἐνζεται, οὐδὲ μετστη,
εἰς ἐμὲ συζυγην κειρμενος πτεργων.

Δε θα χτυπσεις ρωτα, κανναν πια με βλος,
σε μνα τη φαρτρα σου, την δειασες και τλος.
Κι ουδ πετντας θα γυρνς και κσμο θα τρομζεις,
αφο πνω στο στθος μου ρχεσαι και αρζεις.
Στκεσαι πνω μου, με καις, και εμαι η χαρ σου,
τρα που πλον κοψες αχ! και τα δυο φτερ σου!


        ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΕΝΤΡΙΟΣ


Αρε τα δκτυα τατα, κακσχολε, μηδ' επτηδες
ισχον ερχομνη σστρεφε, Λυσιδκη.
Ου σε περισφγγει λεπτς στολιδμασι ππλος,
πντα σου βλπεται γυμν και ου βλπεται.
Ει τδε σοι χαρεν καταφανεται, αυτς ομοως
ορθν χω βσσω τοτο περισκεπσω.

Σκωσ' τα δχτυα σου πλανετρα Λυσιδκη,
που περπατες κουνντας τους γοφος.
Το ππλο σου το ελαφρ δε σε καλπτει,
κρβει-δεν κρβει, τους τερπνος σου θησαυρος.
Εν αυτ εσ το λες χαριτωμνο,
με διο ππλο κρβω αυτ που 'ν' σηκωμνο!

Την ισχνν Δικλειαν, ασαρκτερην Αφροδτην, ψεαι;
Αλλ καλος θεσιν τερπομνην,
Ου πολ μοι το μεταξ γενσεται, αλλ' επ λεπτ
στρνα πεσν ψυχς κεσομαι εγγυττω.

Εδατε την μορφη Δικλεια την ισχν;
Σαν Αφροδτη μοιζει, πιο λιγν.
Μα τους καλος της τρπους θα χαρ.
Στο στθος της αν πσω, το λεπτ,
τποτ' ανμεσα σε μνα και σ' αυτ
και στη ψυχ της μσα θα βρεθ!

Στρνα περὶ στρνοις, μαστῷ δ’ ἔπι μαστὸν ἐρεσας
χελε τε γλυκεροῖς χελεσι συμπισας
Ἀντιγνης καὶ χρῶτα λαβὼν πρὸς χρῶτα, τὰ λοιπὰ
σιγῶ, μρτυς ἐφ’ οἷς λχνος ἐπεγρφετο.

Στο κρφο μου να σε κρατ, στα στθεια μου απνω,
της Κπριδος γλυκ φιλι στα χελια σου να βνω,
σρκα με σρκας νωση, π' λα τα μλη λνει...
σιωπ! Για τ' λλα μρτυρας, θα εναι η... Σελνη!

Αντιγνην στεργε Φιλστρατος, ν δ παλαιστας
τλμων ρου πντε πενιχρτερος,
ερε δ' π κρυμο γλυκ φρμακον, ντα γρ σχν
γονατ' κοιμθη, ξενε,μετ’ Αντιγνης.

Την Αντιγνη πθησε ο Φιλστρατος, του ρα
Μα ο δλιος τανε φτωχς, μηδ στον λιο μορα.
Στη παγωνι μως σκφτηκε να βλει γνυ-γνυ
αντκρυ, κι αθις πλγιασε, ξνε, την Αντιγνυ!!!!

       ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΣ


μματα δινεεις κρυφων ινδλματα πυρσν,
χελεα δ' ακροβαφ λοξ παρεκτανεις
και πολ κιχλζουσα σοβες ευβστρυχον αγλην,
εκχυμνας δ' ορω τας σοβαρς παλμας.
λλ ου σης κραδης υψαχενος κλασεν γκος,
οπω εθηλνθης, ουδ μαραινομνη.

Κρυφς φωτις πετον τα μτια της που μ' αντικρζουν,
σεεται ολκερη με τα χρια της τελεως ανοιχτ,
γελ και τα υπροχα, τα λαμπερ μαλλι ανεμζουν,
και με τα χελη τα βαμμνα της χαμογελ πλατι.
Μα δε μαλκωσε, μνει αλαζονικ η καρδι της,
τ κι αν ο χρνος ρχνει στχτη στα μαλλι της.

                        ΠΛΑΤΩΝ

Αστρ πρν μν λαμπες εν ζωοσιν Εος.
νν δ θανν λμπεις σπερος εν φθιμνοις.

Σαν στρο λαμπες τ'ς αυγς
πριν κατεβες στον δη.
Κι Αποσπερτης στων νεκρν
πια φγγεις το σκοτδι.

Τν ψυχν, Αγθωνα φιλν, επ χελεσιν σχον.
λθε γρ η τλμων ως διαβησομνη.

Σαν σε φιλ Αγθωνα και η ψυχ μου ακμα
τρχει και θλει να σε βρει και μου 'ρχεται στο στμα.

ΙΟΥΛΙΑΝΣ ΑΠ ΥΠΡΧΩΝ

Στφος πλκων ποθ’ ,ερον
εν τος ρδοις ρωτα.
κα τν πτερν κατασχν,
εβπτισ’ εις τον ονον.
λαβν δ’ πιον αυτν.
κα νν σω μελν μου
πτεροσι γαργαλζει.

Σου πλεκα στεφνια χρνια
με ρδα, ρω, τυλιγμνα.
Τρα τα χω ποτισμνα
-κι αφο φτερογες σου βουτξω-
στον κρσο. Πνω διψασμνα
και καθως μσα μου κυλει
με τα φτερ με γαργαλει.

                  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Νυκτεριν, δκερως, φιλοπννυχε, φανε, Σελνη,

φανε δι ευτρτων βολλομνη θυρδων.
αυγαζε χρυσην Καλλστιον, ες τα φιλεντων
ργα κατοπτυειν ου φθονος αθαντη.
ολβζεις και τηνδε και ημας, οδα, Σελνη,
και γαρ συ ψυχν φλεγεν Ενδυμων.

Λμψε νυχτβια δσποινα, αθνατη Σελνη,
γλυκ απ' τις γρλιες, φτισε μου Εκενη,
γλιστρντας πνω στη Καλλστιον τη ξανθ,
συ που θωρες λων των εραστν τα μχια.
Ξρω μας μακαρζεις και εμνα και αυτ,
κι εσ 'χες πσει  κποτε στου ρωτα τα νχια.

Εξκοντα τελε Χαριτ λυκαβαντδας ρας

αλλ' τι κυανων σρμα μνει πλοκμων,
κν στρνοις τι κενα τα λγδινα κνια
μαστν στηκεν, μτρης γυμν περιδρομδος
και χρς αρρυτδωτος τ' αμβροσην,
τι πειθ πσαν, τι στζει μυριδας χαρτων.
Αλλ πθους οργντας σοι μη φεγετ', εραστα,
δερ' τε, τς ετων ληθμενοι δεκδος.

Εξντα πια η Χαριτ, μα χρνια δε μετρνε,
κορκου κμη και βυζι, χει που σε κεντνε,
απ τη σρκα της σταλ, μρο και αμβροσα
και δρμα ατσαλκωτο, χαρτων πανδαισα.
Εσες λοιπν που θλετε να δσετε παρδες
σπεστε και μη μετρσετε των χρνων τις δεκδες!

Κν ρψης επ λαι και ην επ δεξι ρψης
Κριναγρη, κενεο σαυτν περθε λχους,
ει μη σοι χαρεσσα παρακλνοιτο Γμελλα,
γνση κοιμηθες ουχ πνον, αλλ κπον.

σο κι αν στρουφογρνεις στο κρεββτι σου
το δειο, ω! Κριναγρα, ερωτικ σου,
αν η γλυκει Γεμλλα δεν ειν' πλι σου,
πνος να διξει, δε θα 'ρθει, τον κματ σου!

Ψαλμς και λαλι και κτιλον μμα
και ωδ Ξανθππης και πυρ ρτι κατεχμενον,
ω ψυχ, φλξει σε. Το δ' εκ τνος πτε και πς,
ουκ οδα. Γνση δσμορε, τυφομνη.

σμα, γλυκει φων και λγνο βλμμα αν μενει,
κι ακμα η φωτι που σιγοκαει, της Ξανθππης,
ψυχ θα λυσεις, θα σε κψει σαν καμνι.
Πς, πτε και γιατ, δε θα 'ξερες να επεις
και θα τα μθεις, ταν στχτη θα 'χεις γνει.

Ἡ κομψή͵ μεῖνόν με. τί σοι καλὸν οὔνομα; ποῦ σε

ἔστιν ἰδεῖν; ὃ θέλεις͵ δώσομεν. οὐδὲ λαλεῖς;
ποῦ γίνῃ; πέμψω μετὰ σοῦ τινα. μή τις ἔχει σε;
ὦ σοβαρή͵ ὑγίαιν. οὐδ Ὑγίαινε λέγεις;
καὶ πάλι καὶ πάλι σοι προσελεύσομαι·
οἶδα μαλάσσειν καὶ σοῦ σκληροτέρας. νῦν δ ὑγίαινε͵ γύναι.

ι ομορφολα, πο τραβς, πες μου το τ' νομ σου
και απ μνα ,τι θες, να σ ιδω λγο στσου.
Δε μου μιλς; Τ σκφτεσαι; Να σ' ερω, που αρζεις;
Θα ψξω πλι να σε βρω. Μην τχεις με καννα;
Σοβρεψες κι οτ' να "γει", απ το στμα βγζεις.
Θα σ' ερω, ννοια σου και δεν μου ξεγλυστρς εμνα,
γιατ χω ρξει πιο σκληρς, ματκια μου, απ σνα!
Τα ξαναλμε το λοιπν. Προς ρας, ντε γει σου!

Ἠράσθην· τίς δ οὐχί; κεκώμακα· τίς δ ἀμύητος
κώμων; ἀλλ ἐμάνην· ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ;
ἐρρίφθω· πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης
θρὶξ ἤδη͵ συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης.
καὶ παίζειν ὅτε καιρός͵ ἐπαίξαμεν· ἡνίκα
καιρὸς οὐκέτι͵ λωιτέρης φροντίδος ἁψόμεθα.

Ηρσθην, παρασρθηκα -και ποις δεν τοχει πθει;
Λωλθηκα! Κποια Θε; Μα τλος πια τα λθη,
δι γρασα και σπρισα, το γρας με προφτανει
και πρπει να συμμαζευτ, για τσο που μου μνει.
Σαν νις το παιξα κι εγ τ' ωραο παιγνιδκι,
τρα μου πρπει φρνηση, φροντδα και... τσαγκι!

Ἠράσθην Δημοῦς Παφίης γένος· οὐ μέγα θαῦμα·
καὶ Σαμίης Δημοῦς δεύτερον· οὐχὶ μέγα·
καὶ πάλιν Ὑσιακῆς Δημοῦς τρίτον· οὐκέτι ταῦτα
παίγνια· καὶ Δημοῦς τέτρατον Ἀργολίδος.
αὐταί που Μοῖραί με κατωνόμασαν Φιλόδημον͵
ὡς αἰεὶ Δημοῦς θερμὸς ἔχοι με πόθος

Κποια Παφιτισσα Δημ ηρσθην, -τι ερωνεα
μετ μια Σαμιτισσα Δημ, -χωρς αστεα,
τρτη, απ' τις Υσις Δημ, πγωσα σαν την εδα
και μια τταρτη Δημ, απ την Αργολδα.
Οι Μορες κτι ξρανε και δσαν τ' νομ μου:
Φιλ-δημος! Κποια Δημ θα παρνει τα μυαλ μου!

Πέντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὁ δεῖνα τάλαντα͵
καὶ βινεῖ φρίσσων καί͵ μὰ τόν͵ οὐδὲ καλήν·
πέντε δ ἐγὼ δραχμὰς τῶν δώδεκα Λυσιανάσσῃ͵
καὶ βινῶ πρὸς τῷ κρείσσονα καὶ φανερῶς.
πάντως ἤτοι ἐγὼ φρένας οὐκ ἔχω͵ ἢ τό γε λοιπὸν
τοὺς κείνου πελέκει δεῖ διδύμους ἀφελεῖν.

Της δνει πντε τλλαρα, για να τηνε γαμσει,
και τρμει σα παιδπουλο κι αυτ δε πινει μα.
Εγ στη Λυσινασσα δνω πντε δραχμολες
κι εναι κουκλ και δδεκα φορς θε να με... ψσει.
Δε λαχταρ και γεομαι τα πντα μ' ηρεμα!
'μαι τρελλς αυτουνο, να κψουν τις... αυγολες!


Καὶ νυκτὸς μεσάτης τὸν ἐμὸν κλέψασα σύνευνον
ἦλθον καὶ πυκινῇ τεγγομένη ψακάδι.
τοὔνεκ ἐν ἀπρήκτοισι καθήμεθα κοὐχὶ λαλεῦντες
εὕδομεν͵ ὡς εὕδειν τοῖς φιλέουσι θέμις;

ρθα σ' εσ νυχτιτικα, το ταρι μου γελντας,
γνηκα λοτσα στη βροχ και εμαι μουσκεμνη,
και στκεσαι τσι αμλητος το πτωμα κοιτντας.
Μα πρπει λες τσι πραγοι να 'ναι οι ερωτευμνοι;


                       ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ

Τκτει δ τε θνατοῖσιν εἰρνα μεγαλνορα
πλοῦτον καὶ μελιγλσσων ἀοιδᾶν ἄνθεα.
Δαιδαλων τ᾽ ἐπὶ βωμῶν θεοῖσιν αἴθεσθαι
βοῶν ξανθᾷ φλογὶ μηρ᾽ εὐμλλων τε μλων
γυμνασων τε νοις αὐλῶν τε καὶ κμων μλειν.
ἐν δὲ σιδαροδτοις πρπαξιν αἰθᾶν ἀραχνᾶν ἱστοὶ πλονται,
ἔγχεα τε λογχωτὰ ξφεα τ᾽ ἀμφκεα δμναται εὐρς.
χαλκεᾶν δ᾽ οὐκ ἔστι σαλπγγων κτπος,
οὐδὲ συλᾶται μελφρων ὕπνος ἀπὸ βλεφρων ἀῷος ὃς θλπει καρ.
συμποσων δ᾽ ἐρατῶν βρθοντ᾽ ἀγυια, παιδικο θ᾽ ὕμνοι φλγονται.

Η Ειρνη γενν πλοτος και δναμη
και τ' νθη δνουν δωντας γλυκ.
Καιν' οι φωτις στους καλλοσκλιστους βωμος,
η σια τσκνα απ' τα σφγια, στον ουραν ανεβανει
κι οι νοι σκφτονται το πλαιμα, το γλντι, τον αυλ.
Στη σιδερνια λαβ της ασπδας, ιστοπλκουν αρχνες
και σπαθι, λγχες και δρατα λυνουνε στη σκουρι.
Και δεν ηχον σλπιγγες που κλβουνε τον πνο χαρματα
απ' τα βλφαρα, που ευφρανει τη καρδι και γλυκανει το μυαλ.
Γιομζουν οι στρτες με γιορτς ερωτικς και τυλγονται λοι
στις... φλγες των φωνν απ τα παιδικ τραγοδια.

                      ΠΟΣΕΔΙΠΠΟΣ

Κπρον, τε Κθηρα,κα Μλητον εποιχνες,
κα καλν Συρης ιπποκρτου δπεδον,
λθοις λαος Καλλιστω, τν εραστν
ουδ ποτ’ οικεων σεν απ προθρων.

Θε, σε Κπρο, Κθηρα, Μλητο κατοικντας
και στη Συρα τη κλαγγ των πλων σου γροικντας
Βοθα τη Καλλστιον την μορφη πολ
γιατ δε νστεψ' οτε μρα το φιλ!

               ΤΟΥΔΙΚΙΟΣ ΓΑΛΛΟΣ

Ἡ τρισ λειτουργοῦσα πρς ἕν τχος ἀνδρσι Λδη,
τῷ μν ὑπρ νηδν, τῷ δ’ ὑπ, τῷ δ’ ὄπιθεν,
εἰσδχομαι φιλπαιδα, γυναικομανῆ, φιλυβριστν.
Εἰ σπεδεις ἐλθν σν δυσ, μ κατχου.

Εγ η Λυδ η ξακουστ, μπορ με τρεις να πσω
κοχλι, χελη κι βατο, μπορω να τους διαθσω,
βιτσιζο, γη, παιδεραστ κι τι κι αν πεις,
περστε μγκες το λοιπν, ελτε και οι τρεις.

                        ΝΙΚΑΡΧΟΣ

Πντε μετ' λλων Χρμος εν Αρκαδα δολιχεων,
θαμα μν, αλλ' ντως βδομος εξπεσεν.
εξντων, τχ' ερες, πς βδομος, ες φλος αυιο,
θρσει, Χρμε, λγων, λθεν εν ιματω.
βδομος ον οτω παραγνεται, ει δ' τι πντε
εχε φλους, λθ' ν, Ζωλε, δωδκατος

Με πντε διαγωνστηκε ο Χρμος στη τρεχλα,
και βδομος τερμτισε, θαμα μα γεγονς!
"Μα ταν ξι" σως πεις, "πως βδομος αυτς;"
Ο φλος με χιτνα, στο στβο ρμησε πηλλα
και "Θρρος Χρμε" φναξε, και πρασε μπροστ του!
Σκψου Ζωλε, ακμα πντε ναχε συντροφι του,
θα βγαινε δωδκατος και πσω η... σκι του!!!

Πορδὴ ἀποκτννει πολλοὺς ἀδιξοδος οὖσα·
πορδὴ καὶ σζει τραυλὸν ἱεῖσα µλος.
οὐκοῦν εἰ σζει, καὶ ἀποκτννει πλι πορδ,
τοῖς βασιλεῦσιν ἴσην πορδὴ ἔχει δναµιν

Η πορδ πολλος σκοτνει αν δεν βγει και ζοριστε,
μα και σζει αν τραυλσει κι αν βγει τραγουδιστ.
Αφου σζει και σκοτνει, με τη βρομερ λαλι,
ττε εν' η δυναμ της ση με του βασιλι.

Μὴ μρα, μὴ στεφνους λιθναις στλαισι χαρζου·
μηδὲ τὸ πῦρ φλξῃς · ἐς κενὸν ἡ δαπνη.
ζῶντ μοι,εἴ τι θλεις, χρισαι· τφρην
δὲ μεθσκων πηλὸν ποισεις, κοὐχ ὁ θανὼν πεται.

Με μρα και με στφανα τον τφο μη στολσεις
και μην ανψεις τη πυρ, ξοδο περιττ.
Αν θες δνε μου σο ζω. Σπονδ στη στχτη αν χσεις
λσπη θα κνεις, μη θαρρες πως σαν νεκρς θα πιω.

Ὀρθῶσαι τὸν κυρτν ὑποσχμενος Διδωρον
Σωκλῆς τετραπδους τρεῖς ἐπθηκε λθους
τοῦ κυρτοῦ στιβαροὺς ἐπὶ τὴν ῥχιν·
ἀλλὰ πιεσθεὶς τθνηκεν, γγονεν δ’ ὀρθτερος καννος.

Στο Διδωρο, υποσχθηκε ο Σωκλς, το φουκαρ καμπορη,
με κοτρνες τρεις στη ρχη του θε να τονε ισισει,
μα τανε βαρις πολ και τον χει σκοτσει.
Και τρα σα τη καλαμι σιος, μες στο κιβορι!

Ουκ αποθνσκειν δει με;
Τι μοι μλει, ην τε ποδαγρς ην τε δρομες γεγονς
εις δην υπγω; Πολλο γαρ μ' αροσιν,
α χωλν με γενσθαι.
Τνδ' νεκεν γαρ σως οποτ' ε θισους.

Αφο στα σγουρα μια μρα θα πεθνω,
τι με ποδγρα, τ σαν δρομας, στον δη φτνω;
λλοι θε να με πνε και κουτσ, στη κσα πνω.
Γι' αυτ κι εγ σο ζω, γλντι δε χνω!

Ευμεγθης πεθει με καλ γυν,
αν τε και ακμς πτητ', αν τε και Σιμλε,
πρεσβυτρη. Η μεν γαρ με να περιλψεται,
ν δε παλαι,  γραα τε και ρυσ, Σιμλε, λιχμσεται.

Με φτιχνει Σμυλε ψηλ κι ωραα γυνακα στο επα
ετε νεαρ ετε πλησιζει προς τα γηρατει.
Γιατ η να θα μου κνει μια σφιχτ αγκαλι
κι η λλη, η γραα, θα μου κνει ωραα ππα!

                 ΑΝΩΝΥΜΑ

 -Τς δε;
 -Βκχα.
 -Τς δ νιν ξσε;
 -Σκπας.
 -Τς δ' εξμηνε, Βκχος Σκπας;
 -Σκπας.  

 -Ποι εν' αυτ εδ;
 -Η Βκχα.
 -Ποιος τη σκλισεν;
 -Ο Σκπας.
 -Ποιος την καμε μαινδα,  ο Βκχος ο Σκπας;
 -Ο Σκπας.

Βοδιον ηυλητρς και Πυθις, α ποτ' εραστα,
σο, Κπρι, τας ζνας τς τε γραφς θεσαν.
μπορε και φορτηγ, τ σν βαλλντιον οδεν
και πθεν αι ζναι και πθεν οι πνακες.

Η αυλητρς Βοδιον κι η Πυθις, κποτ' αγαπημνες,
σ' αφιερσαν Κπριδα, τις ζνες και τα πορτρατα.
μπορα, καπετνιε μου, η τσπη σου γνωρζει,
πως γνανε κι οι ζνες και τα πορτρατα.

Οτω μοι, μελα τανα, ποτ κονα μακρν
σο πανομφαω Ζην μνουσ' ιερ.
δη γρ χαλκς τε γρων αυτ τε ττρυσαι
πυκν κραδαινμενα δαω εν πολμω.

Εκε μενε στον κονα, δρυ μου δοξασμνο,
πλι, στον ιερ να του Δα αφιερωμνο.
Η κρη σου η χλκινη εφθρη αγαπητ μου
κι εσ πια γρασες πολ για... κραδασμος πολμου.

Τν αυτο τις καστος απολλυμνων ανιται.
Νικδικου δ φλοι και πλις δε γ' λη. 

Καθνας θρηνε τους δικος του νεκρος, πως λοι.
Τον Νικδικο κλαν' οι δικο του κι ολκερη η πλη.

Χαρει τις, Θεδωρος επε θνον.
λλος επ' αυτ χαιρσει.
Θαντω πντες οφειλμεθα.

Κποιος Θδωρος στη θαν μου γελει.
Για κεινο θα χαρε κποιος λλος.
Ο καθες τη θαν του σε κποιον χρωστει...

Ουκ επιδν νυμφεα λχη κατβη τον φυκτον,
Γργιππος, ξανθς Φερσεφνης θλαμον.

Προτο σε κλνη, ο Γργιππος, να δει γυνακας σμα,
τη Περσεφνη αντμωσε, βαθι στο μαρο χμα.

Θηρν μν κρτιστος εγ,
θνατν δ' ν εγ νν φρουρ
τδε τφω λινος εμβεβαις.
λλ' ει μ θυμν γε Λων
εμν ως νομ' εχεν, ουκ ν εγ
τμβω τδ' επθηκα πδας.

Λων, ο βασιλις των ζων εμαι 'γω,
φρουρ τρα μαρμρινος τον ριστον εδ,
σ' αυτ το μνμα ακομητα στημνος.
Εν μως ο Λοντας δεν ταν αντρειωμνος
ως τ' νομ του, δεν θα βαζα κι εγ
τα πδια μου σ' αυτ τον τφο εδ!

Οι μν εμ κτεναντες ομοων αντιτχοιεν, Ζευ ξνι'.
Οι δ' υπ γν θντες ναιντο βου.

Δα φιλξενε, ας πθουνε τα δια,
αυτο που μ' αφαιρσαν τη ζω.
Αυτο που με κηδψαν με λουλοδια,
μακριοι, να ευτυχσουνε αυτο.

Κνων δπυχης, η γυν
δε τεσσρων, εν τη κλνη δε
των ποδν ισουμνων, σκπει,
Κνωνος που το χελος ρχεται.

Κνων, το μπι σου δυο πχες.
Τσσερις της γυνς που εχες.
Στη κλνη κι χοντας τα πδια σα,
το στμα σου θα  της πινε τα... τσσα!

Την καταφλεξπολιν Σθενελαδα,
την βαρμισθον, την τοις βουλομνοις
χρυσν αμεργομνην, γυμνν μοι
δια νυκτς λης παρκλινεν νειρος
χρι φλης ηος προκα χαριζομνην.
Ουκτι γουνσομαι την βρβαρον ουδ' επ' εμαυτ
κλασομαι, πνον χων κενα χαριζμενον.

Για Τη Σθενελαδα*
Την ακριβν εταρα που 'καψε πλεις και χωρι
κι ρμεγε το χρυσφι σων τη ποθοσα',
τζμπα την εχα γω για μιαν ολκερη νυχτι
ως την αυγ σε νειρο που τσο λαχταροσα.
Τρα δε θα με δει ξαν, φτωχς να της προσπσω,
να κλαω μπρος στα πδια της να τη παρακαλσω,
τι χω τον πνο φλο μου, που λα της τα κλλη
απλχερα και τζμπα μου τα δνει πλι και πλι.

* Το επγραμμα αυτ εν εναι μεν Αννυμο, χει αποδοθε και στους Ρουφνο, Μελαγρο και Μρκο Αργεντριο.

Πμπω σοι μρον ηδ,
μρω παρχων χριν,
ου σο. Αυτ γαρ μυρσαι
και το μρον δνασαι.

Μρο σου στλνω υπροχο, γλυκ
κι χι σ' εσ, σε κενο κνω προσφορ.
Γιατ μπορες και στ' ρωμα εσ,
πιο μορφη να δσεις ευωδι.

Στρογγλη, ευτρνευτε, μονοατε, μακροτρχηλε,

υψαχην στειν φθεγγομνη στματι,
Βκχου και Μουσων ιλαρ λτρι και Κυθερεης,
ηδγελως, τερπν συμβολικν ταμη,
τιφθ’, οπταν νφω, μεθεις συ μοι, ην δε μεθυσθ,
εκνφεις; αδικες συμποτικν φιλην.

Μονλαβο ολοστργγυλο και καλοδουλεμνο
καντι, με ψηλ λαιμ και στμα στενεμνο,
με Κπριδος, Μουσν και Βκχου φλυαρντας,
στου συμποσου μορφη γλυκ χαμογελντας,
λογκια μεθυσμνα, και με μεθς χωρς να πιω.
Συμποτικ μου φλη μ' αδικες: με φησες στεγν!

Καὶ πυρὶ καὶ νιφετῷ με κα, εἰ βολοιο, κεραυνῷ
βλλε, καὶ εἰς κρημνοὺς ἕλκε καὶ εἰς πελγη.
Τὸν γὰρ ἀπαυδσαντα πθοις καὶ Ἔρωτι δαμντα
οὐδὲ Διὸς τρχει πῦρ ἐπιβαλλμενον.

Ρξε φωτι και κψε με, χινι και πγωσ με
και αν μου θλεις το κακ, κεραυνοβλησ με.
Πτα με αν θες απ’ τους γκρεμος στης θλασσας τα βθη
τι λλο ο ερωτπληκτος χειρτερο να πθει;

Κα πενη κα ἔρως
δο μοι κακ·
κα τ μν οἴσω κοφως,
πῦρ δ φρειν Κπριδος οὐ δναμαι.

Τη φτχεια και τον ρω
τα βσανα τα δυο,
τη φτχεια υποφρω,
στον ρωτα πον!

ὦ ξεῖν͵ εὔυδρόν ποτ ἐναίομεν ἄστυ Κορίνθου͵
νῦν δ ἅμ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς.
ἐνθάδε Φοινίσσας νῆας καὶ Πέρσας ἑλόντες
καὶ Μήδους͵ ἱερὰν Ἑλλάδα ῥυσάμεθα.

Ξνε, στην αφνει Κρινθο κποτε ζοσαμε,
τρα στου Ααντα τη Σαλαμνα εξαπλσαμε.
ταν τα πλοα των Περσν κατενικοσαμε
την μορφη πατρδα μας Ελλδα, τη γλυτσαμε

μφαξ ουκ επνευσας.τ’ ς σταφυλ,παρεπμψω.
μ φθονσης δοναι κν βραχ τς σταφδος.

Κι ταν μικρολα σουνα, μκρ σαν αγουρδα,
μ' αρνθηκες, μα κι ριμη, ποτ μου δεν σε εδα,
τουλχιστον μη μ' αρνηθες τη γεση απ σταφδα.

Γυμνν εδε Πρις με, και Αγχσης, και δωνις.
τος τρες οδα μνους. Πραξιτλης δ πθεν;

Πρις, Αγχσης κι δωνις μ' εδαν γυμν μονχα,
Ο Πραξιτλης πτε, πς με πτυχ' τσι τχα;...

νθρωπ', ου Κροσου λεσεις τφον,
αλλ γαρ ανδρς χερνητω μικρς τμβος.
Εμο δ' ικανς.

Διαβτη δεν βλπεις του Κροσου το μνμα,
φτωχο, εδ βλπεις να τφο λιτ.
Με τα κπια μου 'στθη και μου 'ν' αρκετ.


       ΔΙΟΦΑΝΗΣ ΜΥΡΙΝΑΙΟΣ

Τριλληστὴς ὁ Ἔρως καλοῖτ’ ἂν ὄντως·
ἀγρυπνεῖ, θρασς ἐστιν, ἐκδιδσκει.

Ο ρωτας με τρεις ληστς μοιζει σα, κνει γιορια
θρασς, σε γδνει, ακομητος, δεν κνει καλαμπορια!

           ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ

Ἡρκλειτος ἐγ· τὶ μ’ ἄνω κτω ἔλκετ’, ἄμουσοι;
οὐχ ὑμῖν ἐπνουν,τοῖς δὲ μ’ ἐπισταμνοις.
εἷς ἐμοὶ ἄνθρωπος τρισμριοι, οἱ δ’ ἀνριθμοι
οὐδες. τατ’ αὐδῶ καὶ παρὰ Φερσεφνη.

Εγ εμ' ο Ηρκλειτος, σχετοι μη τραβτε,
γι' αυτος που ξραν κπιαζα κι εσες αλλο να πτε.
Μριους στον ναν ερισκα, σε μριους οτε να
και Περσεφνη τοτα δω τα λω και σε σνα!

Ἐνθδε Γοργεω κεφαλὴ κυνικοῦ κατκειμαι
οὐκτι χρεμπτομνη οὔτ’ ἀπομυσσομνη.

Ενθδε κεται η κεφαλ του κυνικο Γοργα.
Οι μξες κι οι ροχλες του, χουνε πια αργα!

               ΑΣΚΛΗΠΙΔΗΣ

Ἀρχενασσαν ἔχω, τν ἐκ Κολοφῶνος ἑταραν,
ἇς καὶ ἐπὶ ῥυτδων ὁ γλυκὺς ἕζετ’ Ἔρως.
ἆ νον ἥβης ἄνθος ἀποδρψαντες ἐρασταὶ
πρωτοβλου, δι’ ὅσης ἤλθετε πυρκαῆς.

Κρατ την Αρχενασσα, του Κολοφνα εταρα
εταρα που ρυτδιασε στων εραστν τα χρια.
Ακμα μως σταται σ' ρωτος καλοκαρια
πως στου πρωτανθο της τη φωτι την υπερτρα.

Φεδη παρθενης. Και τ πλον;
Ου γαρ ες ιδην ελθοσ' ευρσεις τον φιλοντα, κρη.
Εν ζωσι τα τερπν τα Κπριδος.
Εν δ' Αχερντι οστα και σποδη, παρθνε, κεισμεθα.

Φυλς τη παρθενι και τ κερδζεις;
Στον δη δε θα 'ρθει ο εραστς.
Τες ηδονς της Κπριδος, στη ζση αποκομζεις.
Σκνη κι οστ, κρη, στο τφο σου θα βρεις!

            ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΗΣ

Οὐ κνις οὐδ’ ὀλγον πτρης βρος, ἀλλ’ Ἐρασππου
ἥν ἐσορᾷς, αὕτη πᾶσα θλασσα τφος·
ὤλετο γὰρ σὺν νη· τὰ δ’ ὀστα ποῦ ποτ’ ἐκενου
πθεται, αἰθυαις γνωστὰ μναις ἐνπειν.

Δε βρσκεται σ' αυτ τη γη, τ' Ερσιππου το μνμα,
μα στης θαλσσης κρβεται, το γριο το κμα.
Βολιαξε με το πλοο του και ξρουν μν' οι γλροι
που βρσκεται και σπεται το δλιο παλικρι.

                       ΠΤΟΛΕΜΑΟΣ

Μὴ πθεν εἰμὶ μθῃς μηδ’ οὔνομα · πλὴν ὅτι θνῄσκειν
τοὺς παρ’ ἐμὴν στλην ἐρχομνους ἐθλω.

Πο βρσκομαι και πως με λεν, μη θες να μθεις, ξενε!
Αυτο που θ 'ρθουν να με βρουν νεκρο θλω να εναι.

                          ΗΓΗΣΙΠΠΟΣ

Ὀξεῖαι πντῃ περὶ τὸν τφον εἰσὶν ἄκανθαι
καὶ σκλοπες· βλψεις τοὺς πδας, ἢν προσῃς.
Τμων μισνθρωπος ἐνοικω. Ἀλλ πρελθε
οἰμζειν εἶπας πολλ, πρελθε μνον.

Εγρεψα στο μνμα μου μ' αγκθια να το ζσουν
τσι στε σοι ρχονται τα πδια να ματσουν.
Ο Τμων ο μισνθρωπος εδ χει πλαγισει
και φγε γιατ λες πολλ, με χεις πια κουρσει!

                          ΡΟΥΦΙΝΟΣ

Εἰ τοην χριν εἶχε γυνὴ μετὰ Κπριδος εὐνὴν,
οὐκ ἂν τοι κρον ἔσχεν ἀνὴρ ἀλχῳ συνομιλῶν.
Πᾶσαι γὰρ μετὰ κπριν ἀτερπες εἰσὶ γυναῖκες.

Μετ τον ρωτα αφο οι χρες τους ξοφλνε,
οι νδρες στις γυνακες τους τις πλτες τους γυρννε -
γιατ μετ την νωση, τερπνς παουνε να ’ναι.

Κλλος χεις Κπριδος, Πειθος στμα,
σματος ακμν ειαρινν Ωρν, φθγμα δε Καλλιπης,
νουν και σωφροσνην Θμιιδος και χερας Αθνης.
Συν σοι δ' αι Χριτες τσσαρς εισ, Φλη.

Κλλος χεις της Κπριδος, Πειθος χεις το στμα,
Καλλιπης τη γλυκει φων, της νοιξης το σμα,
Θμιδος νου και φρνηση, χερες απ' τη Παλλδα.
Με σνα, Φλη, οι Χριτες γενκανε τετρδα!

Λουσμενοι, Προδκη, πυκασμεθα κα τν κρατον
λκωμεν κλικας μεζονας αιρμενοι.
Βαις ο χαιρντων εστν βος,
ετα τα λοιπ γρας κωλσει,
κα τ τλος θνατος.

Προδκη, μ' νθη στα μαλλι στολισμνοι, σα λουστομε,
ξχειλα, μ' ονο ανρωτο, μεγλα ποτρια ας πιομε.
Μικρς οι χρες της ζως -και μγιστο το βρος-,
τις παρνουν τα γερματα και στο αντο ο Χρος.

Ουκ λεγον, Προδκη, "Γηρσκομεν";
Ου προεφνουν "ξουσιν ταχως αι διαλυσφιλοι";
Νν ρυτδες και θρξ πολι κα σμα ρακδες
και στμα τς προτρας ουκτ' χον χριτας.
Μ τς σοι, μετωρε, προρχεται κολακεων λσσεται;
Ως δ τφον σε παρερχμεθα.

Δεν στα 'λεγα προβλποντας, "Γερνμε και θα 'ρθονε
γοργ να μας χωρσουνε, Προδκη οι οχτρο μας";
Ρυτδες, κτασπρα μαλλι κι ερεπιο το κορμ μας.
Το στμα σου απλεσε τη πρωτιν του χρη.
Προσπφτει παρακαλετ ξαν καννα παλικρι;
Τρα λοι σε προσπερνον, σα τφο σε κοιτονε!

Ευρπης τ φλημα, και ν χρι χελεος λθη,
ηδ γε, κν ψαση μονον κρου στματος,
ψαει δ' ουκ κροις τος χειλσιν,
λλ' ερσασα το στμα την ψυχν εξ ονχων ανγει.

Το φιλ της Ευρπης γλυκ κι αν ακμα
με τα χελη απαλ σ' αγγξει στο στμα.
Γιατ μλις σου φρξει λο γλκα τα μχια,
τη ψυχ σου αρπ απ' τα χελ' ως τα νχια!

ρισαν αλλλοις Ροδπη, Μελτη, Ροδκλεια,
των τρισσν τς χει κρεσσονα μηρινην
κα με κριτν ελοντο κα ως Θεα αι περβλεπτοι
στησαν γυμνα, νκταρι λειβμεναι.
Και Ροδπης μν λαμπε μσος μηρν πολτιμος
οα ροδν πολλ σχιζμενος ζεφρω .(..)
Της δ Ροδοκλεης υλω σος, υγρομτωπος οα
κα εν νη πρωτογλυφς ξανον. Αλλ ππονθε
Πρις δι τν κρσιν ειδς,
τς τρες αθαντας ευθ συνεστεφνουν.

Μαλλνανε τρεις κοπελις, ποι το 'χει πιο ωραο:
Η Ροδπη, η Ροδκλεια και η Μελτη αντμα
και στθηκαν διες θες, γυμνολες να τις κρνω.
Της πρτης λαμπε ακριβ στο μσο, το μηραο,
σαν κκκινο τριαντφυλλο που τρμει στο αγιζι.
(η Μελτη λεπει...)
Της δετερης λαμπριζεν υγρ κι λο αντρα,
σαν το γλυπτ που τλειωσε και σε να σταλζει.
Αλλ εγ γνωρζοντας του Πρι τη λαχτρα,
βρβευσα, μοια και τις τρεις, με το δικ μου κρνο!

Μτ' ισχνν λην περιλμβανε μτε παχεαν,
τοτων δ' αμφοτρων τν μεστητα θλε.
Τ μν γρ λεπει σαρκν χσις,
η δ περισσν κκτηται.
Λεπον μ θλε, μηδ πλον.

Μην αγκαλιζεις πολ λεπτ μηδ παχει,
να θες το μσον απ αυτς τις δυ.
Της μιας της λεπουν κρατα κι η λλη περισσει.
Μη πεθυμς το παραπνω, το λειψ.

Μισ τν αφελ, μισ τν σφρονα λαν.
Η μν γρ βραδως, δ θλει ταχως.

Μισ την αγαθ και τη πολ μετρημνη.
Η μια το θλει αργ-αργ κι η λλη ξελιγωμνη.

Εκβλλει γυμνν τις, επν ερη ποτ μοιχν,
ως μ μοιχεσας, ως απ Πυθαγρου, ετα τκνον,
κλαουσα κατατρψεις τ πρσωπον
και παραριγσεις μαινομνου προθροις;
κμαξαι, μ κλαε, τκνον. Χευρσομεν λλον,
τν μ κα τ βλπειν ειδτα κα το δρειν.

Βγζει ποτ κανες τη δικ του τη γυν
ταν τη πισει πιστη, ξω απ' το σπτι του γυμν,
λες και αυτς δεν κανε, -του Πυθαγρα μαθητς;
λα κορτσι μου, μη κλας, χαλς το πρσωπ σου
και θα κρυσεις ξω απ τη πρτα του τρελο;
Σκουπσου και μη κλαις θα βρομε ταιριαστ σου
που να μη δρνει  βλπει, να εναι τιμητς!

Παρθνος αργυρπεζος ελοετο, χρυσα
μαζν χρωτ γαλακτοπαγε μλα διαινομνη.
Πυγα δ' αυτμαται περιηγες ειλσσοντο,
δατος υγροτρω χρωτ σαλευμεναι.
Τον δ' υπεροιδανοντα κατσκεπε πεπτμενη χερ
οχ' λον Ευρταν, λλ' σον ηδνατο.

Λουζταν κι πεφτε νερ στου κοριτσιο τα στθια,
που σλευαν, μλα χρυσ, στο γαλατνιο σμα.
Πς οι γλουτο της τρβονταν και μοιζανε, αλθεια,
να εναι πιτερο υγρο κι απ’ το νερκι ακμα...
Φουσκνει το μουνκι της, μπροστ το χρι βζει,
μα σο και να το 'θελε, λο δεν το σκεπζει.

                       ΔΙΟΣΚΟΥΡΔΗΣ

Δωρδα τὴν ῥοδπυγον ὑπὲρ λεχων διατενας

ἄνθεσιν ἐν χλοεροῖς ἀθνατος γγονα.
Ἡ γὰρ ὑπερφυεσσι μσον διαβᾶσ μὲ ποσσὶν
ἤνυεν ἀκλινως τὸν Κπριδος δλιχον,
ὄμμασι νωθρὰ βλπουσα· τὰ δ’, ἠτε πνεματι φλλα,
ἀμφισαλευομνης ἔτρεμε πορφρεα,
μχρις ἀπεσπεσθη λευκὸν μνος ἀμφοτροισιν,
καὶ Δωρὶς παρτοις ἐξεχθη μλεσι.

Στα χρτα τη καλλπυγο Δωρδα, τη ξαπλνω
στων λουλουδιν τη γιρταση, αθνατος ξαμνω.
Τα πδια της τ' ατλειωτα, τη ρχη μου τυλξαν
της Κπριδος τον καλπασμ, τρχει για να κερδσει
κι πως τα φλλα σ' νεμο, τα μτια ανοιγοκλεσαν
κι αυτ μαζ με μνανε ξπνοη χει χσει!

                   ΑΓΑΘΙΑΣ

Ει ποτ μεν κιθρης επαφσατο πλκτρον ελοσα
κορη, Τερψιχρης αντεμλιζε μτοις.
Ει ποτ δε τραγικ ροιζματι ρξατο φωνν,
αυτς Μελπομνης βμβον απεπλσατο.
Ε δε και Αγλαης κρσις στατο, μλλον αν αυτ
Κπρις ενικθη, κν εδκαζε Πρις.
Σιγ εφ' ημεων, να μη Δινυσος ακοσας
των Αριαδνεων ζλον χοι λεχων.

Αν παξει με τη λρα της η κρη,
τη μελωδα θα φθονε κι η Τερψιχρη.
Αν τραγικος στχους μιλε σα μαγεμνη,
θα λες τι ακος τη Μελπομνη.
Σε κρσεις ομορφις και με κριτ τον Πρη,
την Αφροδτη θα νικοσε και στη χρη.
Σιωπ μπως κι ο Δινυσος φθονσει,
που χω την Αριδνη μου αγαπσει!

                   ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

Ο Λκτιος Μνιτας τ τξα τατ' επειπν θηκε.
"Τ κρας το δδωμι κα φαρτρην, Σαρπι.
Τος δ' οστος χουσιν Εσπερται".

Ο Μνιτας απ τη Λκτο αναθτει τα τξα τοτα.
"Το κρας αφνω μνο και την δεια μου φαρτρα,
στον Σαρπι. Τις αιχμς των βελν τις χουνε
στα κορμι τους οι Εσπερτες".

Εἶπ τις, Ἡρκλειτε, τεὸν μρον, ἐς δὲ με δκρυ

ἤγαγεν· ἐμνσθην δ’, ὁσσκις ἀμφτεροι
ἥλιον ἐν λσχῃ κατεδσαμεν· ἀλλὰ σὺ μν που,
ξεῖν’ Ἁλικαρνησεῦ, τετρπαλαι σποδι·
αἱ δὲ τεαὶ ζουσιν ἀηδνες, ᾗσιν ὁ πντων
ἁρπακτὴς Ἀδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.

Μου επανε Ηρκλειτε, πως φυγες στον δη
και δκρυσα θυμομενος πσες εδαμε δσεις
μαζ, μα τρα πει πια που επες να μ' αφσεις,
στχτη και χμα γνηκες, μα η αηδν σου δει.
Κι ο δης ο πικρτατος που λα τα θερζει,
σο κι αν θλει να μπορε, αυτν δεν την αγγζει.

             ΙΦΙΩΝ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ

Ιφων τοδ' γραψε Κορνθιος,
ουκ νι μμος χερσν,
επε δξας ργα πολ προσφρει.

Ιφων ο Κορνθιος με χρια κουρασμνα,
ετοτο δω εσκλισε, μη τα κατηγορετε,
γιατ για ργα πιτερο να πετε,
δξας κι ανδρεας μνο 'ναι πλασμνα.

                ΒΑΣΣΟΣ

Ου μλλω ρεσειν χρυσς ποτε,
βους δε γνοιτο λλος,
χω μελθρους κκνος επηνιος.
Ζην φυλασσσθω τδε παγνια,
τη δε Κορννη τους οβολος
δσω τους δο, κου πτομαι.

Εγ δε θα γεν ποτ Χρυσ Βροχ,
σε Ταρο λλος ας μεταμορφωθε,
σε Κκνο καλλφωνο στους αιγιαλος.
Θ' αφσω τα τερτπια αυτ στο Δα.
Στη Κορννα μου θα δσω δο οβολος
και θα πετξουμε, φτερν δεν χω χρεα!

                     ΗΔΥΛΟΣ

Ονος και προπσεις κατεκομισαν Αγλαονκην
αι δλιαι και ρως ηδς ο Νικαγρεω, ης παρ
Κπριδι τατα μροις τι πντα μυδν
τα κενται παρθενων υγρ λφυρα πθων,
σνδαλα και μαλακαι, μαστν ενδματα,
μτραι πνου και σκυλμν των ττε μαρτρια.

Κρασ με δλιες πρποσες, απ το Νικαγρα
κι ρως ηδς, κοιμσανε την ρμη Αγλαονκη.
Παρθενικ' αναθματα, ακμ' υγρ 'π' τα μρα, τρα
-σανδλια και στηθδεσμος- εναι στην Αφροδτη.
Πειστρια πνου σφαλτα, και ρωτος ξενχτι!

                       ΣΚΥΘΗΝΣ

Ορθν νυν στηκας, αννυμον, ουδ μαρανη,
ενττασαι δ' ως αν μποτε παυσμενον, αλλ' τε
μοι Νεμεσηνς λον παρκλινεν εαυτν
πντα διδος, α θλω, νεκρν απεκρεμσο.
Τενεο και ρσσου και δκρυε, πντα ματαως,
ουχ ξεις λεον χειρς αφ ημετρης.

Τρα σηκθηκες ορθ κι εσαι νταβραντισμνο,
σαν εχα τον Νεμεσην, καθσουνα πεσμνο.
Πος χτυπσου, δκρυσε, τστωσε μανιασμνα,
το λεος της χοφτας μου δεν θα 'βρεις απ μνα.

                        ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ

Εζτουν, πινκων πθεν ονομα τοτω καλσσω,
και παρ σοι αληθες ερον, θεν λγοντας,
πενης γαρ μεγλης μεγλους πνακας παρθηκας,
ργανα του λιμο, πειναλους πνακας.

Ποτ μου δεν κατλαβα γιατ το λνε "πναξ",
το πιτο, που μου σρβιρες σαν μουν καλεσμνος,

σπτι σου για το δεπνο. Αν εμαι πεινασμνος
το μγα πιτο τ' αδειαν, γω θα το λω: "πεναξ"!

             ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ Ο ΣΙΔΩΝΙΟΣ

Ο πριν εγ και ψρα και αρπκτειραν ερκων σπρματος
υψιπετ Βιστοναν γρανον, ρινο χερμαστρος
εστροφα κλα τιτανων, Αλκιμνης, πτανν εργον
πωθε νφος, και με τις αυττειρα παρ σφυρ
διψς χιδνα σαρκ τον εκ γενων πικρν ενεσα
χλον ηλου χρωσεν, δ' ως τα κατ' αιθρα
λεσσων τουμ' ποσν ουκ ιδην πμα κυλινδμενον.

Ο Αλκιμνης, εμαι γω π' εν ξυπνα τη σφεντνα μου
τεντνοντας, ψαρνια και Βιστνους γερανος
που ψλαθε ορμνε στη σπορ, -λο το φτερωτ
τους σννεφο- απωθοσα, διψς οχι με δγκωσε στο πδι.
Στη σρκα μου περνντας το φαρμκι, τον λιο μου 'κλεψε.
Τα μτια μου στον ουραν εχα στραμμνα και δεν εδα
τον λεθρο, που πουλα στα πδια φιδοσρνει.
.

                    ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΟΣ

Ουδν εν ανθρποισι μνει χρμα μπεδον αιε.

Καννα πργμα δεν μνει για πντα δεμνο με τους ανθρπους.

Των γαρ ηλιθων απερων γνεθλα.

πειρη η γενι των ηλιθων.

Νμος εστ θες, Tοτον αε πντοτε τμα.

Ο Νμος εναι Θες. Τμα τον πντοτε.

τοι Χρνος οξς οδντας και πντα ψχει και τα βιαιτατα.

Ο Χρνος χει γερ δντια κι λα τα μασ, ακμα και τα σκληρτατα.

Ει δ' ρα τιμσαι θυγτερ Δις, στις ριστος, Δμος Αθηναων εξετλεσσε μνος.

Αν σκπευες να τιμσεις τον ριστο, Αθην, η Αθνα το 'καμε απ μνη της.

Ουδ καλς σοφας εστν χρις ει μ τις χει σεμνν υγεαν.

Οτε κι η σοφα χει χρη, αν λεπει η καλ υγεα.

Τ γρ γεγενημνον, ουκτ' ρεκτον σται.

,τι γινε πια δε ξεγνεται.

Τ δοκεν και τν αλθειαν βιται.

Η εντπωση βιζει και την αλθεια.

Τς γρ αδονς τερ θνατν
βος ποθεινς ποα τυραννς;
Τς τερ ουδ Θεν
ζηλωτς αιν.

Ποι ζω ποι εξουσα
ποθητ 'ναι νευ ηδονς;
Χωρς της, δε θα ζλευε κανες

των Αιωνων Θεν τη Παρουσα.

στι και σιγς εκνδυνον γρας.

Υπρχει και σιωπς ακνδυνο βραβεο.

Ο δ' α θνατος κχε κα τν φυγμαχον.

Βρσκει ο Χρος και αυτν που αποφεγει τη μχη.

Ελλνων προμαχοντες Αθηναοι Μαραθνι,
χρυσοφρων Μδων εστρεσαν δναμιν.

Για τους λληνες μαχμενοι Αθηναοι στο Μαραθνα,
σντριψαν τους πλοσιους Μδους σ' να δκαιον αγνα.

Ω ξειν',
αγγλλειν Λακεδαιμονοις,
τι τδε κεμεθα,
τοις κενων ρμασι πειθμενοι.

Ω! ξνε που περνς διαβτης,
πες στη πατρδα μας τη λατρεμμνη
τι βρισκμαστε εδ πεσμνοι,
πιστο και πντα στο πρσταγμ της.

                  ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ

Την απ της Ασης ορχηστρδα,
την κακοτχνοις σχμασιν
εξ απαλν κινυμνην ονχων,
αινω, ουχ τι πντα παθανεται,
ουδ' τι βλλει τας απαλς
απαλς δε κι δε χερας,
αλλ' τι και τρβακος περ πσσαλον
ορχσασθαι οδε
και ου φεγει γηραλας ρυτδας
γλωττζει, κνζει, περιλαμβνει
ν δ' επιρρψει το σκλος,
εξ δου την κορνην ανγει.

Τη χορετρα απ' την Ασα που περεργα ποζρει

κι απαλ μπγει τα νχια, επαιν χι για το πθος
οτε π' απαλ τυλγει με τα ροδαλ της χρια,
τον πσσαλο τον γηραλο και τριγρω του κοζρει,
μα που ξρει να χορεει πνω του χωρς το λθος,
τις ρυτδες του ρουφντας τον φιλε γλυκ και πλρια,
τονε τρβει, τον σκεπζει, γρω-γρω τον μελνει
κι αν τα σκλια πνω βλει κι απ' τον δη τον σηκνει.

κι να δικ μου

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κρβει τα δυο της τα βυζκια, η αγπη μου
και μου γελ μ' αυτ τα μτια τα μεγλα.
Νιθει καλ, γιατ δε ξρει το μερκι μου,
πως κενα θα 'πρεπε να κρβει κι χι τ' λλα!

 

 

Web Design: Granma - Web Hosting: Greek Servers